Aktuality ICM Partizánske

Látková a nelátková závislosť

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 14. Február 2020

obrazok
Látková a nelátková závislosť. Na túto tému budeme realizovať besedu dňa 4.3.2020 v Bánovciach nad Bebravou. Na tomto workshope bude preberať zo študentami to aký majú postoj k drogám, prečo ľudia berú drogy, snaha o zníženie rizík s užívaním drog, ako predchádzať drogovej závislosti, a pod. So študentmi budeme viesť otvorenú diskusiu o ich názoroch na tému drogy. Takéto besedy a workshopy sa budú realizovať do konca roku 2020.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých