Aktuality ICM Partizánske

Latková a nelatková závislosť…prečo je to tak…

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 31. Október 2019

V mesiacoch september a október sa konalo celkovo 7 workshopov na tému látkových a nelátkových závislostí. Realizovali sa na stredných školách v okrese Partizánske a v našom informačnom centre mladých. Cieľom našich workshopov je otvorenie diskusie so žiakmi a študentmi o ich postojoch k drogám, snaha o zníženie rizík spojených s užívaním drog, podpora vlastnej zodpovednosti pri rozhodovaní sa v oblasti drog. Vysvetlenie pojmov ako droga, závislosť, abstinencia, nelátkové závislosti, formy pomoci pre závislých ľudí, prečo ľudia berú drogy...

Vyber si svoje Informačné centrum mladých