Aktuality ICM Partizánske

Mestská polícia s rozšírením právneho vedomia študentov!

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 21. December 2009

obrazokHlavnou prioritou súčastnosti je najmä participácia mladých ľudí v občianskom živote našej spoločnosti. K tomu, aby sa naša mládež stala aktívnymi občanmi prispelo aj Informačné centrum mladých a s Parlamentom mladých za spolupráce s mestskou políciou, ktorá prostredníctvom bedied zvyšovala právne vedomie mladých študentov.

Besedy sa konali v dňoch od 14.12 do 18.12.2009 a zúčastnili sa jej žiaci tretieho ročníka Strednej priemyselnej školy v rámci Spojenej školy v Partizánskom pod vedením príslušníka metskej polície, pána Hrkala. Keďže títo študenti sú v najkritickejšom veku od 17 do 18 rokov, zaujímali sa najmä o témy pitia alkoholu na verejnosti, fajčenie v areáli školy, návštevy diskoték a o činnosti a kompetenciách mestskej polície. Pán Hrkal študentov oboznámil aj s menej známymi témami ako je napr. vznik práva, všeobecné právne normy (ústava), občiansky zákonník, priestupkový zákon, správny poriadok, trestný zákon, zákon o rodine, zákonník práce a katastrálny zákon.

Najdôležitejším bodom besedy boli interné právne normy ako je „školský poriadok“ a jeho porušovanie s konkrétnymi príkladmi z praxe.
Besedy mali u študentoch pozitívny ohlas a tešia sa na ďalšie témy a spluprácu s políciou.

Viac fotografií nájdete v sekcii Fotogaléria ICM Partizánske.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých