Aktuality ICM Partizánske

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom

ICM PE Spravodajstvo | Streda, 31. Október 2007

ICM Partizánske - Deväť členov Parlamentu mladých, ktorý vznikol v Partizánskom vďaka úsiliu Informačného centra mladých a finančnej podpore Ministerstva školstva SR v rámci programu podpory participácie mladých ľudí sa zúčastnilo dňa 23. októbra 2007 vo veľkej zasadačke MsÚ na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Po diskusii, v ktorej sa hovorilo o rozdelení komisie kultúry, školstva, mládeže a športu na dve samostatné časti, primátor mesta Ing. Ján Podmanický menovite predstavil predsedníčku Parlamentu mladých Nikoletu Manovú, študentku Strednej priemyselnej školy v Partizánskom a vyzval ju, aby zaujala miesto za predsedníckym stolom. Ďalej predstavil poslaneckému zboru podpredsedníčku parlamentu Veroniku Habalovú, tajomníčku Lenku Ďuríčkovú a ostatných členov Parlamentu mladých. Vyjadril spokojnosť a poďakovanie týmto mladých ľuďom, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie a majú ochotu a chuť participovať na živote nášho mesta a ovplyvňovať tak rozhodovanie kompetentných o veciach verejných.
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého sa členovia PM znova zúčastnia je naplánované na 11.decembra 2007

Vyber si svoje Informačné centrum mladých