Aktuality ICM Partizánske

Najlepšia prevencia je drogy nikdy nebrať!

ICM PE Spravodajstvo | Utorok, 13. Apríl 2010

obrazokDrogová závislosť mládeže patrí azda medzi najnegatívnejšie javy, ktorá znepokojuje nielen rodinu a školu, ale prakticky každého človeka. V posledných rokoch sme však svedkami prudkého nárastu počtu ľudí, ktorí sú závislí na droge. Rozrastá sa nielen konzumácia drog, ale stúpa i počet distribútorov, ktorí z tejto činnosti značne profitujú a ničia životy prevažne mladých ľudí.

Drogová závislosť mládeže patrí azda medzi najnegatívnejšie javy, ktorá znepokojuje nielen rodinu a školu, ale prakticky každého človeka. V posledných rokoch sme však svedkami prudkého nárastu počtu ľudí, ktorí sú závislí na droge. Rozrastá sa nielen konzumácia drog, ale stúpa i počet distribútorov, ktorí z tejto činnosti značne profitujú a ničia životy prevažne mladých ľudí. A natíska sa nám preto otázka, prečo siahajú deti a mladí ľudia po droge, či ktoré sú to tie spúšťacie či rizikové faktory vedúce k riskantnému správaniu a čo môžeme urobiť, aby sme spoločnými silami našli účinné riešenie v boji proti drogám, alkoholu či AIDS.
Jedno riešenie je aj v tzv. protidrogovej prevencii, ktorá spočíva v organizovaní besied na danú tému, preto sme po nich siahli aj my a v spolupráci s Informačným centrom mladých v Partizánskom a aktívnymi študentami z Parlamentu mladých zorganizovali besedy s protidrogovou tématikou na Spojenej škole v Partizánkom. Besedy prebiehali v dňoch 8. a 9. 4. 2010 v priestoroch Strednej priemyselnej školy, Odbornej školy a Obchodnej akadémie pod taktovkou Radoslava Hušku a jeh kolegu, ktorí sa tejto téme rozumejú viac než dosť, pretože sú úspešnými abstinentami v boji proti drogám. Na začiatku besied nám Radko Hruška vysvetlil rozdiel medzi HIV a AIDS, ako sa touto chorobou môžeme nakaziť, celý proces vzniku tejto choroby, čo demonštroval aj na skutočných príbehoch, z ktorých nám behal mráz po chrbte. Následne na to nám porozprávali prečo sa obaja stali závislými na drogách. Keďže obaja hostia mali svoju skúsenosť s drogou a vedia tak popísať aké to bolo počas užívania drôg a aké to je žiť bez nich s čistou hlavou, môžeme povedať, že táto beseda mala u našich spolužiakov veľký úspech, a preto aj veríme, že si z nej mnohí vzali poučenie. A keďže bojovať voči droge sa nedá len zákonmi, lebo drogy sú všade okolo nás, treba viesť cielené nformačné kampane, ktoré majú pomôcť mládeži v informovanosti o škodlivosti a zákernosti drôg, pretože tlak spoločnosti a dobrá informovanosť je niekedy účinnejšia ako samotný zákon v boji proti závislostiam.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých