Aktuality ICM Partizánske

Neformálne vzdelávanie trochu inak…

ICM PE Spravodajstvo | Streda, 02. Máj 2018

Mladí vedúci, pracovníci s mládežou v SR, dobrovoľníci...vy všetci máte možnosti zúčastniť sa neformálneho vzdelávania. Chcete si zlepšiť vedomosti, zručnosti, podporiť zlepšovanie kvality v práci s mládežou, najmä prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi organizáciami v oblasti mládeže alebo inými zúčastnenými stranami? Program Erasmus+ je pre vás to pravé. Všetky aktuálne info u nás pre vás.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých