Aktuality ICM Partizánske

Neviete čo je občianska participácia?

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 30. December 2019

obrazok
Neviete čo je občianska participácia? Študenti 3. ročníka Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou sa 4.12.2019 dozvedeli nie len čo je to participácia a pojmy spojené s ňou, ale aj aké majú možnosti zapájania sa do dobrovoľníckych aktivít. Študenti mali možnosť vyskúšať si, ako by postupovali pri realizácií športového, kulturného alebo zábavného podujatia. Keď sa už naša beseda blížila ku koncu, dvaja odvážlivci mali možnosť sa zapojiť do súťaže. Tí, ktorí nám najpresnejšie zreprodukovali tému participácie, mohli vyhrať od nás malý darček. A čo nás najviac teší je, keď študenti na záver besedy sami prejavia záujem o danú problematiku. Sme radi, že každým naším workshopom podporujeme a nabudzujeme mladých ľudí na zapájaní sa do verejného diania.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých