Aktuality ICM Partizánske

Nútené sobáše a nútená práca

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 29. Marec 2019

obrazok
Dňa 5.marca 2019 a 26.marca 2019 sme zrealizovali v našom ICM-ku dva workshopy určené pre študentov stredných škôl z Bánoviec nad Bebravou a mesta Partizánske zamerané na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov na školách. O tieto besedy je veľký záujem práve z dôvodu, že väčšina študentov má v pláne po ukončení štúdia vycestovať za prácou do zahraničia. Mladým ľuďom sa snažíme jednoduchým spôsobom vysvetliť spôsoby konania, ktorými sa dá negatívnym javom predchádzať. Na čo si dávať pozor a ako sa v prípade nebezpečenstva chrániť. Zároveň informujeme na koho sa môžu obrátiť v prípade, že potrebujú pomoc. Ďalšiu besedu plánujeme v mesiaci apríl.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých