Aktuality ICM Partizánske

Obchodovanie s ľuďmi a nútená práca…

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 07. Február 2020

obrazok
V mesiaci február pokračuje naše ICM Partizánske v realizácií preventívnych workshopov na stredných školách s témou OsĽ a nútená práca. Cieľom workshopov je zvýšiť povedomie a informovanosť mladých ľudí o nebezpečenstve obchodovania s ľuďmi ako aj o možnostiach jeho predchádzania. Máme pripravenú prezentáciu základných informácii o OsĽ, premietnutie skutočného filmu 0800800818. Zároveň nechávame priestor na diskusiu, na ktorej majú mladí ľudia možnosť diskutovať na rôzne súvisiace témy ako otroctvo, prostitúcia, obchodovanie s orgánmi či nútená práca. Najbližší worshop sa uskutoční 18.2.2020 na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých