Aktuality ICM Partizánske

Parlament mladých v Partizánskom

ICM PE Spravodajstvo | Utorok, 09. Február 2010

obrazokParlament mladých mesta Partizánske vznikol v roku 2007 pod záštitou Informačného centra mladých v Partizánskom, ktorý pozostáva najmä zo študentov stredných škôl mesta Partizánske a jeho hlavným cieľom je zlepšenie komunikácie medzi mládežou a zástupcami mesta Partizánske,

ako i podporovanie práce mladých s médiami, či zabezpečenie zodpovednejšieho prístupu mladých ľudí za život v meste a stav nášho mesta a možnosť spoluúčasti mladých „pri rozhodovaní o mladých“.

Všetky tieto činnosti boli od roku 2007 naplňované prostredníctvom rôznych projektov ako napr. očami mladých, bmx súťaže, besedami pre študentov a mnohými inými zaujímavými činnosťami. Parlament mladých sídli v priestoroch Informačného centra Partizánske , Februárová ulica 2 na 1. poschodí, kde Vám poskytnú:
- kompletný informačný a pracovný servis
- informácie o štúdiu na Slovensku i v zahraničí
- informácie o voľnočasových aktivitách a cestovaní
- kontakty na odborníkov v oblasti odborného poradenstva
- bezplatné právne poradenstvo
- lacný internet, kopírovanie a faxovanie, či miniknižnicu v podobe povinnej literatúry pre stredné školy a rôzne encyklopédie a mnoho iného.
Keďže Parlament mladých mesta Partizánske participuje nielen so strednými školami, ale aj s miestnou samosprávou, bolo nutné náš „pracovný tím“ obohatiť o nové tváre. Preto sa dňa 2. februára konal nábor členov do Parlamentu mladých a nové voľby, v ktorých naša „staršia“ predsedníčka Nikoleta Manová odovzdala svoje žezlo i skúsenosti do rúk mladšej kolegyni Ivane Balaškovej zo Strednej priemyselnej školy v Partizánskom, podpredsedovi Jankovi Valášekovi zo Strednej odbornej školy v Partizánskom a tajomníkovi Marekovi Makvovi taktiež zo Strednej priemyselnej školy. To, že mladí ľudia naozaj majú záujem o dianie v našom meste svedčí aj zoznam ďalších členov nášho tímu: Nikoleta Manová, Lenka Ďuríčková, Hanka Jančovičová, Jaroslav Demeter, Marek Šútor, Táňa Olachová a Magdaléna Holzapfelová pod vedením konzultantky ICM Miriam Lištiakovej a pani učiteľky Strednej priemyselnej školy Ing. Kataríny Hartmannovej.
A aké sú ďalšie vízie nového vedenia Parlamentu mladých? Ide najmä o pokračovanie dialógu a participácie s miestnou samosprávou, zachovanie doterajších akcií, organizovanie nových športových súťaží pre mládež, sprostredkovanie besied pre žiakov stredných škôl, tanečný kurz nie len pre mladých, exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky, Osvienčimu, či mnoho iných zaujímavých činností.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých