Aktuality ICM Partizánske

Spolupráca so študentskými radami nadviazaná

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 19. Február 2009

Skutočnosť, že Študentské rady na stredných školách v Partizánskom nie sú informované o činnosti a aktivitách Parlamentu mladých a naopak nás pohla k tomu, aby sme zorganizovali stretnutie zástupcov školských rád s členmi Parlamentu mladých v Partizánskom.

V utorok, 10.februára 2009 sa stretli v Informačnom centre mladých zástupcovia PMP s predsedníčkou Študentskej rady Gymnázia Simonou Nedasovou a s predsedníčkou ŠR za celú Spojenú školu, študentkou OA Jankou Ďurišovou. Nie len slabá informovanosť, ale aj čím ďalej, tým menší počet členov v Parlamente mladých bol príčinou tohto stretnutia. Zástupkyne ŠR prisľúbili spoluprácu s Parlamentom mladých a tiež lepšiu propagáciu aktivít PM a ICM na všetkých stredných školách.

Na zasadnutí členov PM sme mohli privítať aj viceprimátora mesta Partizánske Jiřího Foksa, ktorý je dobrou spojkou medzi členmi Parlamentu mladých a zástupcami samosprávy a tiež predsedu OZ Premena v Partizánskom, Ing. Dušana Mareka, s ktorým sme nadviazali spoluprácu a naplánovali na marec spoločný projekt v oblasti neformálneho vzdelávania: „mladí verzus seniori“.

Pripomeňme si niektoré z aktivít Parlamentu mladých v spolupráci s ICM, ktoré sme mali možnosť v minulom roku sledovať. Vďaka podpore Konta Orange, n.f. sa nám už po tretí rok podarilo úspešne zorganizovať športové podujatia pre mladých ľudí z okresu Partizánske. Tento krát to bol augustový BMX a MTB contest na sídlisku Šípok a areáli skateparku, ktorý mal u mladých veľký ohlas. Na jeseň sme zorganizovali už druhý ročník súťaže a výstavy prác mladých amatérskych umelcov „Očami mladých“, ktorá sa konala vo výstavnej sieni umeleckej agentúry ARTPCentra. V decembri sme usporiadali kakždoročnú zbierku školských potrieb a slávnostne sme ju odovzdali deťom azylového centra Orchidea v Bošanoch.

Tento rok sa chystáme organizovať aktivity podobnémo druhu a veríme, že budú úspešné aj vďaka spolupráci s členmi ŠR, ako aj vďaka väčšiemu počtu nových členov v Parlamente mladých.

Ing. Zuzana Valenteje, ICM Partizánske

Vyber si svoje Informačné centrum mladých