Aktuality ICM Partizánske

Stretnutie odborníkov zo samosprávy, mimovládnych organizácií a UPSVAR

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 01. Marec 2018

ICM Partizánske sa zúčastnilo stretnutia, kde boli prítomní delegáti z rôznych oblastí. Prioritným cieľom stretnutia bolo zefektívniť spoluprácu v práci s mládežou v rôznych oblastiach. Vypracoval sa harmonogram práce v oblasti prevencie rôznych sociálno-patologických javov a ponuka pracovných príležitostí prostredníctvom projektov ponúkaných ÚPSVaR. Mimovládny sektor dal do pozornosti možnosť vykonávania rozmanitých dobrovoľníckych činností pre mladých ľudí.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých