Aktuality ICM Partizánske

Záverečný workshop k projektu Nebojím sa politikov

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 15. December 2017

obrazok
Cieľom stretnutia je zosieťovať mládežníckych lídrov, ktorí sa zúčastnili diskusných stretnutí v priebehu roka 2017 realizovaných v rámci projektu: Nebojím sa politikov! – mládež a samospráva.
Chceme vám predstaviť aktivity mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske a spoluprácu s miestnou samosprávou, ukázať cesty a spôsoby ako sa aktivity dajú realizovať, často aj bez finančných prostriedkov, pripraviť lídrov na možné prekážky.
V ďalšej časti sa budeme snažiť namotivovať účastníkov, aby sa zamysleli nad potrebou vzniku neformálnych mládežníckych skupín, resp. mládežníckych parlamentov, dôležitých pre zastrešenie práce s mládežou na lokálnej úrovni a vytvorenie komunikačného nástroja so samosprávou.
V prípade, že budete mať záujem, povieme vám základné info ako založiť formálnu skupinu, ako sa registrovať, kde hľadať finančné zdroje, ako sa propagovať, prezentovať na verejnosti a motivovať ďalších..
V prípade záujmu sa prihláste mailom na partizanske@icm.sk alebo telefonicky na čísle 038/7492805
Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Podrobný program zašleme registrovaným účastníkom. Občerstvenie je zabezpečené, cestovné náklady vám budú preplatené do výšky ceny vlakového lístku II.triedy.
Tešíme sa na vás.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých