Aktuality ICM Partizánske

Hug Day 2018

ICM PE Spravodajstvo | Streda, 04. Júl 2018

obrazok
Aj tento rok naši členovia z mládežníckeho parlamentu vyrazili do ulíc mesta Partizánske, aby všetkým, ktorých stretli spríjemnili deň tak jedinečnou vecou, akou je objatie. Nezabudli ani na tých najstarších, seniorov, z domova dôchodcov.
Dokopy rozdali 696 objatí!!! Krásne číslo, ďakujeme...

Viac informácií

„ Mladý človek je tiež občan! “

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 01. Jún 2018

obrazok
Ak ťa zaujíma Občianska participácia máš príležitosť zapojiť sa s nami aj v budúcom roku do diskusie s dôležitými dospelými prípadne sa zúčastniť workshopu na danú tému. Od júna do decembra sme realizovali niekoľko worshopov na stredných školách ako aj niekoľko diskusných stretnutí u nás v ICM-ku na tému občianskej participácie v našom regióne. Aktivity boli realizované v spolupráci s kolegyňami zo Zipcem. Naši mladí účastníci mali možnosť si osobne vyskúšať…

Viac informácií

Cmarofest 2018 v Partizánskom

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 21. Máj 2018

obrazok
Ahojte ICM-kári! Všetkých Vás srdečne pozývame na 10. ročník hudobného festivalu na pamiatku nášho kamaráta a muzikanta Antona "Cmara" Smatanu.
Je to už 10 rokov odkedy nás Cmaro opustil, ale práve vďaka jeho hudbe sa pre nás stal nesmrteľným.
Úlohou Cmarofestu je dať priestor kapelám z Partizánskeho a okolia, a vytvoriť príjemné prostredie kde sa každoročne stretávajú hudobní nadšenci a fanúšikovia rôznych žánrov - od folku až po metal. Tešíme…

Viac informácií

Možnosti mladých ľudí v rámci Európy

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 11. Máj 2018

Ahojte ICM-kári...Zúčastnite sa našich besied a aktivít alebo nás navštívte v ICM a dozviete sa viac o možnostiach mobilít prostredníctvom
európskeho portálu mládeže EURODESK. Bližsie info získaš na týchto weboch: http://www.icm.sk, http://www.iuventa.sk, https://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/O-Eurodesku/Ako-funguje-Eurodesk.alej

Viac informácií

Neformálne vzdelávanie trochu inak…

ICM PE Spravodajstvo | Streda, 02. Máj 2018

Mladí vedúci, pracovníci s mládežou v SR, dobrovoľníci...vy všetci máte možnosti zúčastniť sa neformálneho vzdelávania. Chcete si zlepšiť vedomosti, zručnosti, podporiť zlepšovanie kvality v práci s mládežou, najmä prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi organizáciami v oblasti mládeže alebo inými zúčastnenými stranami? Program Erasmus+ je pre vás to pravé. Všetky aktuálne info u nás pre vás.

Viac informácií

Závislosť neničí iba vzťahy

ICM PE Spravodajstvo | Utorok, 03. Apríl 2018

Vieš kedy je závislosť zlosť a kedy už choroba? Poznáš rozdiel medzi látkovou a nelátkovou závislosťou? Formou neformálneho vzdelávania si vysvetlíme rôzne formy závislostí a možnosti pomoci a prevencie závislostí. Realizujeme preventívne besedy ako predísť závislostiam pod názvom Závislosť neničí iba vzťahy...

Viac informácií

Čo je extrémizmus?

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 22. Marec 2018

obrazok
Vieš rozlíšiť extrémizmus a radikalizmus v našej spoločnosti? Vzdelávame prostredníctvom preventívnych workshopov a besied v oblasti negatívnych sociálno-patologických javov na školách v regióne. Prevencia pred extrémizmom je rozvoj kritického myslenia. Vysvetlíme si pojmy ako diskriminácia, xenofóbia, nacionalizmus, extrémizmus, rasizmus. Zároveň sa zameriavame na rozpoznanie konania vedúceho k porušovaniu ľudských práv, na záver vedieme diskusiu k danej téme.

Viac informácií

Láka Ťa brigáda v zahraničí?

ICM PE Spravodajstvo | Nedeľa, 04. Marec 2018

obrazok
Vieš načo si treba dávať pozor ak chceš vycestovať za prácou do zahraničia po skončení školy? Mnoho krát nemáme predstavu o tom čo všetko sa nám môže pri takomto vycestovaní stať. Práve preto realizujeme workshopy na školách týkajúce sa aj tejto problematiky, ktorá patrí do prevencie Obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií

Strana: « Prvá  <  2 3 4 5 6 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých