Aktuality ICM Partizánske

Obchodovanie s ľuďmi a nútená práca…

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 07. Február 2020

obrazok
V mesiaci február pokračuje naše ICM Partizánske v realizácií preventívnych workshopov na stredných školách s témou OsĽ a nútená práca. Cieľom workshopov je zvýšiť povedomie a informovanosť mladých ľudí o nebezpečenstve obchodovania s ľuďmi ako aj o možnostiach jeho predchádzania. Máme pripravenú prezentáciu základných informácii o OsĽ, premietnutie skutočného filmu 0800800818. Zároveň nechávame priestor na diskusiu, na ktorej majú mladí ľudia možnosť…

Viac informácií

Neviete čo je občianska participácia?

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 30. December 2019

obrazok
Neviete čo je občianska participácia? Študenti 3. ročníka Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou sa 4.12.2019 dozvedeli nie len čo je to participácia a pojmy spojené s ňou, ale aj aké majú možnosti zapájania sa do dobrovoľníckych aktivít. Študenti mali možnosť vyskúšať si, ako by postupovali pri realizácií športového, kulturného alebo zábavného podujatia. Keď sa už naša beseda blížila ku koncu, dvaja odvážlivci mali možnosť sa zapojiť do súťaže. Tí, ktorí…

Viac informácií

HOAX - poplašné správy a mediálna gramotnosť.

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 02. December 2019

obrazok
Informačné centrum mladých Partizánske v tomto školskom roku v mesiaci november zorganizovalo ďalšiu časť workshopov, celkom 6, v rámci aktivít projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020 na tému HOAX - poplašné správy a mediálna gramotnosť. Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie, ktoré sa konali v priestoroch ICM Partizánske. Účastníci sa počas workshopov oboznámili s pojmami kritické myslenie, s informáciami, ktoré sú pravdivé a ktoré…

Viac informácií

Počítač pre každého…

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 18. November 2019

obrazok
Dávame do pozornosti zaujímavé školenie: "Edukácia@Internet" organizuje školenia ohľadom základných znalostí práce s počítačmi.
Budú 2 školenia po sebe, jedno v novembri, druhé v decembri 2019.
Máte možnosť naučiť sa úplné základy, veci pokročilejšie (viacerí z nás používame iba pár vecí s počítačom a nie sme si vedomí rôznych možností, ktoré nám PC poskytuje.

Viac informácií

Čo znamená pojem extrémizmus?

ICM PE Spravodajstvo | Utorok, 12. November 2019

obrazok
Dňa 5.11.2019 mali možnosť žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastniť besedy, ktorej hlavnou témou bol extrémizmus. Podujatie sa konalo na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou. Žiaci sa interaktívnou formou mohli dozvedieť viac o rasizme, nacizme, xenofóbii, extrémizme a o diskriminácii. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie, mali možnosť vyjadriť svoj názor. Témou extrémizmus sa budeme naďalej venovať aj s ostatnými žiakmi.

Viac informácií

Latková a nelatková závislosť…prečo je to tak…

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 31. Október 2019

V mesiacoch september a október sa konalo celkovo 7 workshopov na tému látkových a nelátkových závislostí. Realizovali sa na stredných školách v okrese Partizánske a v našom informačnom centre mladých. Cieľom našich workshopov je otvorenie diskusie so žiakmi a študentmi o ich postojoch k drogám, snaha o zníženie rizík spojených s užívaním drog, podpora vlastnej zodpovednosti pri rozhodovaní sa v oblasti drog. Vysvetlenie pojmov ako droga, závislosť, abstinencia, nelátkové…

Viac informácií

Jazykový mentoring

ICM PE Spravodajstvo | Streda, 10. Júl 2019

obrazok
Mladí z Partizánskeho a okolia sa budú učiť ako sa učiť cudzie jazyky, a nielen to!
Naše ICM-ko spolupracuje s projektovým manažérom Michalom Grodzom z E@I a Lýdiou Machovou – zakladateľkou Jazykového mentoringu. Dva až trikrát do mesiaca zabezpečujú pravidelné tvorivé dielne, ktoré naučia mládež ako a kde sa efektívne naučiť cudzí jazyk. Objasníme princípy samoučenia sa, jednotlivé kroky na ceste k plynulosti, techniky na komplexný rozvoj všetkých 4 základných…

Viac informácií

Kariérne poradenstvo-navigácia v povolaní…

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 28. Jún 2019

obrazok
Informačné centrum mladých Partizánske do konca tohto školského roka zorganizovalo ďalšiu časť workshopov v rámci aktivít projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020 v oblasti kariérneho poradenstva za účelom informovanosti mladých ľudí v tejto oblasti. Za akých okolností možno vycestovať za prácou či štúdiom do zahraničia, možnosť ako sa zapojiť do rôznych dobrovoľníckych projektov ako aj možnosť využiť Program Erasmus+ ktorý poskytuje možnosti ľuďom…

Viac informácií

Strana:  <  1 2 3 4 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých