Aktuality ICM Považská Bystrica

Cesta k povolaniu

ICM PB Spravodajstvo | Utorok, 11. December 2012

obrazok
Už jedenásť rokov pripravuje úrad práce v P. Bystrici burzu informácií určenú pre žiakov končiacich ročníkov na základných školách.Burza informácii sa tento rok konala 6.decembra , kde mali žiaci i rodičia možnosť získať informácie o stredných školách v našom regióne, možnosť porozprávať sa so zástupcami škôl, zistiť, aké odbory ponúkajú .Žiaci pri našom stánku Informačného centra mladých v P.Bystrici najčastejšie hľadali informácie o školách mimo regiónu, o stredných školách v Českej republike, záujem prejavili tiež o naše propagačné materiály : Ako napísať životopis, Infopas.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých