Aktuality ICM Považská Bystrica

Cesta k povolaniu

ICM PB Spravodajstvo | Utorok, 11. December 2012

obrazok
Už jedenásť rokov pripravuje úrad práce v P. Bystrici burzu informácií určenú pre žiakov končiacich ročníkov na základných školách.Burza informácii sa tento rok konala 6.decembra , kde mali žiaci i rodičia možnosť získať informácie o stredných školách v našom regióne, možnosť porozprávať sa so zástupcami škôl, zistiť, aké odbory ponúkajú .Žiaci pri našom stánku Informačného centra mladých v P.Bystrici najčastejšie hľadali informácie o školách mimo…

Viac informácií

Sviatok strašidiel

ICM PB Spravodajstvo | Štvrtok, 15. November 2012

obrazok
Informačné centrum mladých Pov. Bystrica zorganizovalo na V.ZŠ Rozkvet v P. Bystrici pri príležitosti jesenného sviatku Haloween výrobu svetlonosov. Žiaci z nadanej II.C triedy sa do výroby svetlonosov pustili s nadšením , v ich rukách sa tekvice menili na skutočné strašidlá a hotové zdobili priestory školy. Po skončení aktivity sme s p. tr. učiteľkou Špindorovou venovali téme bezpečnému správaniu žiakov na internete.

Viac informácií

Učíme sa navzájom

ICM PB Spravodajstvo | Pondelok, 09. Júl 2012

obrazok
Dňa 2.7.2012 prebehol ďalší workshop v ICM Pov. Bystrica, ktorý bol zameraný na tímovú prácu, riešenie konfliktu v skupine, získavanie finančných zdrojov. Jednotlivé témy workshopu ponúkali mladým ľuďom možnosti zapojenia sa do pracovného či vysokoškolského života, fungovanie v určitej skupine. Workshop bol zorganizovaný v spolupráci s OZ Mladí pre Považskú .

Viac informácií

Workshop na SPŠ

ICM PB Spravodajstvo | Utorok, 03. Júl 2012

obrazok
Posledné školské hodiny patrili študentom na SPŠ v P. Bystrici workshopu zameranom na témy neformálneho vzdelávania. Lektor Martin Labudík oboznámil študentov s možnosťami zapojenia sa do malých projektových zámerov, ktoré zvýšia príležitosť mládeže získať nové vedomosti, zručnosti. Lektor Mgr. Marián Mičúch priblížil študentom prácu v občianskych združeniach. Toto stretnutie, ktoré bolo ako posledné v tomto školskom roku sa uskutočnilo v spolupráci ICM P.Bystrica…

Viac informácií

Informačná kampaň našej činnosti

ICM PB Spravodajstvo | Pondelok, 02. Júl 2012

obrazok
Informačné centrum mladých Pov. Bystrica dňa 28.6.2012 v spolupráci s OZ Mladí pre Považskú zorganizovalo informačnú kampaň na témy: neformálne vzdelávanie, zamestnanosť, kariérne poradenstvo. V priebehu workshopu boli študentom postupne priblížené témy a príklady z praxe, vysvetlenie rozdielu medzi motivačným listom a životopisom, ako sa správať na pracovnom pohovore, význam kariérneho poradenstva.

Viac informácií

Besedy na Strednej škole

ICM PB Spravodajstvo | Piatok, 11. Máj 2012

obrazok
V mesiaci apríl Informačné centrum mladých v Pov. Bystrici zorganizovalo štyri besedy z oblasti sociálno - patologických javov na Strednej priem. škole v Pov. Bystrici. Besedu viedla lektorka z PZ SR Mgr. Durkechová. Študenti mali možnosť túto tému rozobrať z pohľadu zákonov, trestných činov , prevencie.

Viac informácií

Cestovanie po EÚ 2012

ICM PB Spravodajstvo | Utorok, 24. Apríl 2012

obrazok
CHceš cestovať ? Priprav sa na bezproblémovú dovolenku, výlet, prázdniny včas. Ak máš vybratú destináciu, alebo chceš sa túlať po EÚ , navštíviť hociktorú krajinu mal by si vedieť " Ako zostať zdraví ",a čo robiť v prípade ochorenia, úrazu, alebo inej nečakanej situácie. V ICM P. Bystrica sme informácie zamerali hlavne k cestovnému poisteniu, očkovaniu, prístupu k zdravotnej starostlivosti, doklady potrebné na cestovanie, cenám roamingových hovorov, ( ec.europa.eu/roaming)…

Viac informácií

Bezpečne na internete

ICM PB Spravodajstvo | Štvrtok, 22. Marec 2012

obrazok
Neformálne vzdelávanie mláeže je jedným zo spôsobov, ako dostať informácie medzi mladých ľudí. Workshop na ZŠ sv. Augustína v P. Bystrici bol zameraný na bezpečné využívanie internetu, šikane, kyberšikane. Moderné technológie vytvárajú v živote mladých ľudí dôležitú úlohu v oblasti komunikácie, získavania informácií, trávenia voľného času, kde vznikajú nové možnosti , ale aj riziká. Našou pomôckou na workshope boli rozprávky OVCE.sk, ktoré sa zameriavajú…

Viac informácií

Strana:  1 2 3 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých