Informačné centrum mladých Prievidza

Adresa:

Tenisová 25
971 01 Prievidza


Telefón: +421 918 511 059
Fax:
E-mail: prievidza@icm.sk

Otváracie hodiny:

Po-Pia 12:00-13:00

Riaditeľ: Marcela Lučanská, Ing.
Tel. riaditeľ: +421 918 511 059

Konzultant: Juliana Martinková
Tel. konzultant:

Rok založenia: 2000

IČO: 31202624

Dokumenty: Zobraziť

Služby:

 • Informačný servis a poradenstvo
 • Tvorba databázy záujemcov o krátkodobé i dlhodobé zamestnanie
 • Tvorba a realizácia projektov
 • Tvorba a distribúcia informačných a propagačných materiálov
 • Odborné poradenstvo
 • Prístup k informáciám o ochrane práv spotrebiteľov od Zduženia slovenských spotrebiteľov
 • Prístup k informáciám o Rade Európy týkajúcich sa ľudských práv, verejného ochrancu práv, Európskeho súdu pre ľudské práva
 • V spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami, inštitúciami a inými zariadeniami pracujúcimi s mládežou aktivity pre deti a mládež
 • Organizovanie aktivačnej činnosti pre Mesto Prievidza a iné subjekty na území SR

Služby informačné, poradenské:
ICM Prievidza sa snaží špecifickými cieľmi zabezpečiť prístup mladých ľudí k informáciám a poradenským službám s odborníkmi a podporiť rozvoj informačných materiálov a zdrojov informácií pre mládež.

Čerpajúc z dostupných zdrojov sa zameriavame hlavne na efektívne vyhľadávanie, tvorbu a poskytovanie informácií a poradenských služieb mladým podľa ich potrieb a požiadaviek. O informácie môžu mladí ľudia žiadať osobne priamo v konzultačnej miestnosti ICM Prievidza, telefonicky elektronickou poštou.Informačné centrum mladých Prievidza poskytuje informačno-poradenské služby v oblastiach daných v Jednotnej klasifikácii informácií, ktorá je schválená Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR, a to:

 1. Informačný a pracovný servis
 2. Vzdelávanie
 3. Cestovanie
 4. Občan a spoločnosť
 5. Voľný čas
 6. Odborné poradenstvo

Do činnosti patrí aj poskytovanie iných služieb ako:
 • Kopírovanie za výhodnú cenu najmä pre študentov a mladých ľudí
 • Prístup na internet – možnosť samostatného vyhľadávania informácií a komunikácia prostredníctvom siete Internet
 • Práca s PC, tlač dokumentov, hrebeňová väzba
 • Informácie o poradenstve – informácie o odborníkoch, ktorí poskytujú poradenské služby, informácie o bezplatných poradenských službách, adresáre a ďalšie

Spolupráca


Hlavná činnosť Informačného centra mladých Prievidza je možná vďaka podpore Ministerstva školstva SR a Mesta Prievidza.ICM Prievidza je členom Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR, z čoho plynie aj spolupráca v rámci siete Informačných centier mladých na území SR a tiež spolupráca so Združením Slovenských Spotrebiteľov. Táto spočíva v informačnej činnosti určenej pre spotrebiteľskú verejnosť, v pomoci spotrebiteľom a ich odporúčaní v prípade problémov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi na Poradenské centrá ZSS, poskytovaní kontaktov, informačných materiálov ZSS týkajúcich sa ochrany práv spotrebiteľov.Naše centrum sa snaží rozvíjať spoluprácu s ďalšími inštitúciami a organizáciami v regióne, ktoré pracujú s deťmi a mládežou, vo verejno-prospešnej oblasti a sústredia sa na zapájanie mladých ľudí do procesov týkajúcich sa ich občianstva. Pri distribúcii informačných materiálov, pri tvorbe projektov a akcií pre deti a mládež spolupracujeme najmä s týmito organizáciami: Mladý parlament Prievidza, Úsmev ako dar, Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi, predstavitelia a výchovní poradcovia na ZŠ a SŠ v okrese Prievidza.

Aktuality

Chceš byť pripravený do zamestnania?

ICM PD Spravodajstvo | Pondelok, 11. Január 2021

Si v poslednom ročníku na strednej škole? Blíži sa ti čas, kedy treba rozmýšľať nad pracovným životom? Pripravujeme pre teba workshop zameraný na prípravu na pracovný pohovor. Radi ti ukážeme ako prebieha celé výberové konanie, čomu sa treba vyvarovať a na čo nemôžeš zabudnúť na prijímacom konaní. Workshopy sa uskutočnia v priebehu februára- marca. V prípade potreby je možné dohodnúť aj osobnú konzultáciu.

Viac informácii

Konferencia Ťažký deň

ICM PD Spravodajstvo | Utorok, 01. September 2020

Dňa 09.10.2020 sa uskutoční online konferencia s názvom Ťažký deň, ktorá je zameraná na podporu psychického zdravia. Cieľom tejto konferencie je dať všetkým do pozornosti, že nie je každý deň ružový a vtedy je normálne požiadať o pomoc. Nemusíš to zvládať sám.
Zároveň ICM Prievidza bude organizovať mini diskusie na danú tému, kde sa budú prezentovať výsledky kampane. V prípade ak máš záujem, môžeš sa nahlásiť prostredníctvom emailu: prievidza@icm.sk

Viac informácii

Deň otvorených dverí v Galérií Jabloň

ICM PD Spravodajstvo | Sobota, 01. August 2020

Galéria Jabloň Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 01.09.2020 v čase od 10:00-17:00. S radosťou Vám ukážu priestory budovy, predvedú vám ukážky ľudových remesiel, môžete sa pozrieť na vystúpenie Radky Križanovej a Romana Mečiara a mnoho iného. Viac informácií nájdete aj na ich webovej alebo facebookovej stránke Galéria Jabloň. Všetci sa na Vás tešia smile

Viac informácii

Fotogaléria

Vyber si svoje Informačné centrum mladých