Informačné centrum mladých Prievidza

Adresa:

Tenisová 25
971 01 Prievidza


Telefón: +421 918 511 059
Fax:
E-mail: prievidza@icm.sk

Otváracie hodiny:

Po-Pia 12:00-13:00

Riaditeľ: Marcela Lučanská, Ing.
Tel. riaditeľ: +421 918 511 059

Konzultant: Juliana Martinková
Tel. konzultant:

Rok založenia: 2000

IČO: 31202624

Dokumenty: Zobraziť

Služby:

 • Informačný servis a poradenstvo
 • Tvorba databázy záujemcov o krátkodobé i dlhodobé zamestnanie
 • Tvorba a realizácia projektov
 • Tvorba a distribúcia informačných a propagačných materiálov
 • Odborné poradenstvo
 • Prístup k informáciám o ochrane práv spotrebiteľov od Zduženia slovenských spotrebiteľov
 • Prístup k informáciám o Rade Európy týkajúcich sa ľudských práv, verejného ochrancu práv, Európskeho súdu pre ľudské práva
 • V spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami, inštitúciami a inými zariadeniami pracujúcimi s mládežou aktivity pre deti a mládež
 • Organizovanie aktivačnej činnosti pre Mesto Prievidza a iné subjekty na území SR

Služby informačné, poradenské:
ICM Prievidza sa snaží špecifickými cieľmi zabezpečiť prístup mladých ľudí k informáciám a poradenským službám s odborníkmi a podporiť rozvoj informačných materiálov a zdrojov informácií pre mládež.

Čerpajúc z dostupných zdrojov sa zameriavame hlavne na efektívne vyhľadávanie, tvorbu a poskytovanie informácií a poradenských služieb mladým podľa ich potrieb a požiadaviek. O informácie môžu mladí ľudia žiadať osobne priamo v konzultačnej miestnosti ICM Prievidza, telefonicky elektronickou poštou.Informačné centrum mladých Prievidza poskytuje informačno-poradenské služby v oblastiach daných v Jednotnej klasifikácii informácií, ktorá je schválená Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR, a to:

 1. Informačný a pracovný servis
 2. Vzdelávanie
 3. Cestovanie
 4. Občan a spoločnosť
 5. Voľný čas
 6. Odborné poradenstvo

Do činnosti patrí aj poskytovanie iných služieb ako:
 • Kopírovanie za výhodnú cenu najmä pre študentov a mladých ľudí
 • Prístup na internet – možnosť samostatného vyhľadávania informácií a komunikácia prostredníctvom siete Internet
 • Práca s PC, tlač dokumentov, hrebeňová väzba
 • Informácie o poradenstve – informácie o odborníkoch, ktorí poskytujú poradenské služby, informácie o bezplatných poradenských službách, adresáre a ďalšie

Spolupráca


Hlavná činnosť Informačného centra mladých Prievidza je možná vďaka podpore Ministerstva školstva SR a Mesta Prievidza.ICM Prievidza je členom Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR, z čoho plynie aj spolupráca v rámci siete Informačných centier mladých na území SR a tiež spolupráca so Združením Slovenských Spotrebiteľov. Táto spočíva v informačnej činnosti určenej pre spotrebiteľskú verejnosť, v pomoci spotrebiteľom a ich odporúčaní v prípade problémov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi na Poradenské centrá ZSS, poskytovaní kontaktov, informačných materiálov ZSS týkajúcich sa ochrany práv spotrebiteľov.Naše centrum sa snaží rozvíjať spoluprácu s ďalšími inštitúciami a organizáciami v regióne, ktoré pracujú s deťmi a mládežou, vo verejno-prospešnej oblasti a sústredia sa na zapájanie mladých ľudí do procesov týkajúcich sa ich občianstva. Pri distribúcii informačných materiálov, pri tvorbe projektov a akcií pre deti a mládež spolupracujeme najmä s týmito organizáciami: Mladý parlament Prievidza, Úsmev ako dar, Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi, predstavitelia a výchovní poradcovia na ZŠ a SŠ v okrese Prievidza.

Aktuality

Konferencia Ťažký deň

ICM PD Spravodajstvo | Utorok, 01. September 2020

Dňa 09.10.2020 sa uskutoční online konferencia s názvom Ťažký deň, ktorá je zameraná na podporu psychického zdravia. Cieľom tejto konferencie je dať všetkým do pozornosti, že nie je každý deň ružový a vtedy je normálne požiadať o pomoc. Nemusíš to zvládať sám.
Zároveň ICM Prievidza bude organizovať mini diskusie na danú tému, kde sa budú prezentovať výsledky kampane. V prípade ak máš záujem, môžeš sa nahlásiť prostredníctvom emailu: prievidza@icm.sk

Viac informácii

Deň otvorených dverí v Galérií Jabloň

ICM PD Spravodajstvo | Sobota, 01. August 2020

Galéria Jabloň Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 01.09.2020 v čase od 10:00-17:00. S radosťou Vám ukážu priestory budovy, predvedú vám ukážky ľudových remesiel, môžete sa pozrieť na vystúpenie Radky Križanovej a Romana Mečiara a mnoho iného. Viac informácií nájdete aj na ich webovej alebo facebookovej stránke Galéria Jabloň. Všetci sa na Vás tešia smile

Viac informácii

Kariérny a osobnostný rast

ICM PD Spravodajstvo | Piatok, 01. Máj 2020

Máš záujem o svoj osobnostný a kariérny rast? V mesiaci máj 2020 budeme realizovať online konzultácie a workshopy zamerané na témy kariéra a osobnostný rast mladých ľudí. Ak máš záujem viac sa dozvedieť o tejto téme, o tom ako máš reagovať na pracovnú ponuku, môžeme si dohodnúť online konzultácie. Tešíme sa na vás smile

Viac informácii

Fotogaléria

Vyber si svoje Informačné centrum mladých