Fotogaléria

Školenie OsĽ

Identifikácia obchodovania s ľuďmi organizované Ministerstvom vnútra SR v rámci projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“.
Školenie OsĽ
Školenie OsĽ
Školenie OsĽ
Školenie OsĽ
Školenie OsĽ
Školenie OsĽ
Školenie OsĽ

Vyber si svoje Informačné centrum mladých