Informačné centrum mladých Topoľčany

Adresa:

Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany


Telefón: 0918958634
Fax:
E-mail: topolcany@icm.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok
10,00 - 15:30 hod.

Riaditeľ: Ing. Ladislav Kmeť
Tel. riaditeľ:

Konzultant: PhDr. Vladimíra Matušíková
Tel. konzultant:

Rok založenia: 1993

IČO: 91372484

Dokumenty: Zobraziť

Informačné centrum mladých v Topoľčanoch je od svojho vzniku v roku 1993 občianske združenie. V meste Topoľčany a jeho okrese sme jedinou organizáciou, ktorej víziou je podporovať mladých ľudí, poskytovať informačnú a poradenskú činnosť. ICM pracuje s mladými ľuďmi vo veku 15-30 rokov, najmä na báze dobrovoľníctva. Sme otvoreným, apolitickým občianskym združením, ktorého hlavnými cieľmi sú poskytovanie informácií a poradenstva pre všetkých mladých ľudí bez diskriminujúceho prístupu. Hlavným cieľom činnosti ICM je podporovať, rozvíjať a poskytovať informačné a poradenské služby v rôznych oblastiach života mladých ľudí, bez rozdielu pohlavia, veku, vierovyznania, vzdelania, sociálneho a kultúrneho postavenia či názorovej alebo sexuálnej orientácie. ICM Topoľčany je členom Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR, jeho strešnej organizácie. Motivujeme mladých dobrovoľníkov a dávame im priestor na realizáciu vlastných aktivít a projektov. Pod záštitou nášho ICM funguje aj študentská rada ŠTUR zložená zo žiakov stredných škôl v okrese Topoľčany. Účastníci našich aktivít sú prevažne mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov, študenti stredných a vysokých škôl, nezamestnaní mladí ľudia, mladí ľudia zo sociálne slabších rodín, rizikové skupiny mladých ľudí.

Aktuality

obrazok

Reflektívnym dialógom k tolerancii

ICM TO Spravodajstvo | Piatok, 21. December 2018

Celá séria artefiletických workshopov je za nami. ICM sa svojim aktuálnym projektom REFLEKTÍVNYM DIALÓGOM K TOLERANCII snaží reagovať na nárast nežiadúcich spoločenských javov ako je xenofóbia, extrémizmus, radikalizmus a intolerancia k odlišnosti, ponúkať nové možnosti zmysluplného využívania voľného času, a tiež rozvíjať kritické myslenie u mladých v našom meste. O čo vlastne ide? Študenti zo
SŠ, SOŠ, SOU prostredníctvom výtvarného prejavu majú možnosť…

Viac informácii

obrazok

Multikuli

ICM TO Spravodajstvo | Piatok, 30. November 2018

Cieľom vstupom neformálneho vzdelávania je rozvíjať kľúčované kompetencie mládeže, konkrétne kritické myslenie, zmeny postojov, participácia podporou aktivít globálneho vzdelávania vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní.
Dobrovoľníci ICM Topoľčany navštívia základné a stredné školy v Nitrianskom kraji. Pri ich práci im bude nápomocná metodická príručka, ktorú ICM Topoľčany dôkladne spracovalo. Stiahnuť si ju môžete na stránke http://icm.sk/index.php/icm_topolcany/dokumenty/

Viac informácii

obrazok

Bezpečné zdieľanie názorov na internete

ICM TO Spravodajstvo | Štvrtok, 29. November 2018

Wokrshop na základnej škole v Krušovciach, okres Topoľčany na tému bezpečného zdieľania názorov na internete sa konal dňa 28.11.2018.

Viac informácii

Fotogaléria

Vyber si svoje Informačné centrum mladých