Aktuality ICM Topoľčany

Reflektívnym dialógom k tolerancii

ICM TO Spravodajstvo | Piatok, 21. December 2018

obrazok
Celá séria artefiletických workshopov je za nami. ICM sa svojim aktuálnym projektom REFLEKTÍVNYM DIALÓGOM K TOLERANCII snaží reagovať na nárast nežiadúcich spoločenských javov ako je xenofóbia, extrémizmus, radikalizmus a intolerancia k odlišnosti, ponúkať nové možnosti zmysluplného využívania voľného času, a tiež rozvíjať kritické myslenie u mladých v našom meste. O čo vlastne ide? Študenti zo
SŠ, SOŠ, SOU prostredníctvom výtvarného prejavu majú možnosť vyjadriť a reflektovať svoje názory a zároveň o problematike diskutovať s odborníkmi v dotknutých oblastiach (expert na migráciu, psychológ, kouč, integračný manažér...). O ďalších aktivitách Vás budeme priebežne informovať.
Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých