Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listaktuality Aktuality

Aj na východe Slovenska sú mladí ľudia V DOBRÝCH RUKÁCH

Aktuality | Pondelok, 05. December 2016

obrazok
Vo štvrtok, 1. decembra 2016 sa v Prešove pod vedením našich priateľov a kolegov z organizácie Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, konalo stretnutie v rámci projektu "V dobrých rukách - vzdelávame neformálne. Stretli sa tu tridsiati mládežnícki pracovníci z Prešovského a Košického kraja. Atmosféra bola výborná, nadšenie pretrváva, veríme v ďalšie stretnutia a spoluprácu. grin
Prečítajte si SPRÁVU priamo od Cenef-u.

Aktivita v Prešove bola realizovaná v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania. Samotné podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére podľa dohodnutého časového harmonogramu a počas stretnutia boli využívané metódy a techniky neformálneho vzdelávania.
Podujatie začalo vo štvrtok 01.12.2016 o 09:30 hod. registráciou účastníkov. Nasledovalo otvorenie podujatia a privítanie účastníkov. Pokračovali štyri krátke prezentácie: predstavenie ZIPCeM a projektu „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“ vrátane informácií o pripravovanej mape; predstavenie CeNef, úvod o formálnom a neformálnom vzdelávaní a Deklarácií o uznaní neformálneho vzdelávania; nasledovali príklady dobrej praxe z Košického a Prešovského kraja, kde strešné organizácie z jednotlivých regiónov predstavili svoje aktivity a techniky z neformálneho vzdelávania, ktoré pri týchto podujatiach využívajú.
Po krátkej prestávke, kde sa účastníci mohli porozprávať, vyzdieľať si svoje skúseností a vymeniť kontakty nasledovali workshopy. Každý z účastníkov absolvoval oba workshopy, pričom jeden bol zameraný na bližšie informovanie o formálnom a neformálnom vzdelávaní a informálne učenie sa a predstavenie metód a techník, ktoré je možné pri vzdelávaní využiť. Druhý workshop bol zameraný na bližšie zoznámenie sa v regióne, poukázanie: kto, čo, kde a ako robí, a pokračovalo sa v analýze ako propagovať neformálne vzdelávanie, aby sa dostalo do povedomia verejnosti.
Po workshopoch nasledoval obed a priestor na neformálnu komunikáciu. Po obede sme pokračovali vo SWOT analýze z workshopov, kde sme pokračovali v téme propagácia neformálneho vzdelávania. Zároveň sme sa dotkli aj iných oblastí, ktoré s neformálnym vzdelávaním súvisia.
Podujatie bolo podľa programu ukončené o 15:30 hod. záverečným poďakovaním a verbálnym hodnotením podujatia. Počas celého podujatia bol priestor na výmenu skúseností, kontaktov a informácií, kto čo ponúka ostatným organizáciám, a kto akú spoluprácu hľadá, resp. komu by čo pomohlo pre efektívnejšie fungovanie v regióne.

Výstupy z aktivity
(aj čiastkové naplnenie sledovaných merateľných ukazovateľov projektu)
Podujatia v Prešove sa zúčastnilo spolu 30 účastníkov z Prešovského a Košického kraja. Záujem prejavili aj iní členovia občianskych združení a neformálnych skupín, ktorí sa však v uvedenom termíne nemohli zúčastniť podujatia, resp. na poslednú chvíľu sa im zmenil program.
Zúčastnení získali stručné informácie o projekte „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“ o neformálnom vzdelávaní a organizáciách pôsobiacich v regióne. Zároveň si vyzdieľali skúsenosti a vytvoril sa priestor na ďalšiu spoluprácu pri aktivitách a projektoch. Pri SWOT analýze sa rozoberala téma propagácie neformálneho vzdelávania.
Za najviac prínosné účastníci označili:
- možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sa venujú neformálnemu vzdelávaniu, alebo ktorí tieto metódy využívajú pri svojej práci,
- nové kontakty na ľudí, ktorí sa tejto téme alebo práci s mládežou venujú a tým vytvorenie nových obzorov na spoluprácu,
- zdieľanie skúsenosti a príkladov z praxe.


pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačArchív spravodajstva
Hlavná stránka

Facebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk