Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listaktuality Aktuality

Naše aktivity: Workshopy o komunikácii s mladými ľuďmi pre pracovníkov zo samosprávy

ZIPCeM novinky | Pondelok, 16. Apríl 2018

obrazok
Zámerom týchto workshopov bolo zistiť súčasný stav povedomia účastníkov o nástrojoch a metódach komunikácie s mladými ľuďmi a následne ich informovať a pokiaľ je to možné, aj im v krátkych ukážkach predstaviť efektívne metódy komunikácie a význam práce s mládežou vo vzťahu k mestu a samospráve.

Workshopy sme realizovali v nasledovných mestách a termínoch: Piešťany, 8.3.2017, Topoľčany, 28.4.2017, Prievidza, 30.5.2017, Banská Bystrica, 14.6.2017, Snina, 3.7.2017, Humenné, 10.11.2017, Čadca, 25.10.2017, Bratislava, 16.1.2018

Výber zo záverov z aktivít:
Najčastejšie sa stretávame s týmto závermi:
1. Komunikačná stratégia s mladými v meste nie je vypracovaná.
2. Administratívna zaťaženosť pracovníkov verejnej správy na úrovni mesta a minimálne personálne kapacity úradu neumožňujú vykonávať komplexne prácu s mládežou, aj keď všetky účastníčky workshopu ju považujú za dôležitú.
3. Majú možnosť v rámci svojej pôsobnosti sa vzdelávať (zakotvené v pracovnej zmluve), ale uvítali by aj možnosť získania a prehĺbenia a osvojenia si participatívnych metód práce s mládežou.
4. Účastníčky workshopu by veľmi ocenili možnosť vytvoriť systemizované miesto pracovníka, ktorý by plnil prierezové funkcie koordinácie práce s mládežou.
5. Uvítali by možnosť vytvoriť a zúčastniť sa projektu, ktorý by umožnil pilotne vypracovať koncepčné materiály o práci s mládežou.
6. Súčasne však konštatovali, že každý štátny strategický, či koncepčný materiál vyžaduje finančné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou týchto dokumentov a v rozpočtoch samospráv na ich implementáciu nie sú financie.

Účastníkom aktivít boli následne zaslané strategické a koncepčné materiály týkajúce sa práce s mládežou na národnej a, ako príklade dobrej praxe, aj niektoré z regionálnych až lokálnych úrovní.
Všetci účastníci budú v budúcnosti oslovovaní za účelom účasti a vzdelávania sa v oblasti práce s mládežou, prednostne v participácii.
Príklady dobrej praxe:
Kysucké Nové Mesto: fungujúci mládežnícky parlament, ktorého koordinátor je členom Komisie pre mládež a šport, Mesto spolupracuje s mladými ľuďmi pri organizácii nimi navrhnutých aktivít. Poskytlo im bezodplatne vlastný priestor – klubovňu.
Banská Bystrica: Rada študentov je poradným orgánom Mestského zastupiteľstva, Mesto priamo podporuje projekty, ktoré Rada organizuje (finančne aj nefinančne, napríklad mládežnícke výmeny)


pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačArchív spravodajstva
Hlavná stránka

Facebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk