Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listaktuality Aktuality

Naše aktivity: Monitoring už zrealizovaných diskusných stretnutí v rokoch 2014 – 2015

ZIPCeM novinky | Utorok, 29. Máj 2018

obrazok
Pri aktivitách, ako sú tie naše, je dôležité vedieť, aký význam má ich realizovať, či sú vlastne pre mladých ľudí a ich okolie prínosom. Preto sme sa v rámci projektu Participácia nie je cudzi slovo snažili vypátrať dopad našich prvých aktivít tohto druhu, konkrétne z rokov 2014 - 2015. Vidíme posun nielen v mestách, ale aj v samotnej našej práci a najmä - v komunikácii s mladými ľuďmi a tvorcami politík - od vtedy až po dnes.

Miesta a termíny konania: Partizánske, 24.4.2017, Banská Bystrica, 12.5.2017, Handlová, 17.5.2017, Trenčín, 24.9.2017, Banská Štiavnica, 19.11.2017 Humenné, 9.11.2017, Levice, 25.1.2018, Prievidza, 16.2.2017

V uvedených mestách sme realizovali v IV. cykle štruktúrovaného dialógu, teda v prvom období, kedy sa vôbec konzultácie začali realizovať.
Zistenie z aktivít:
1. Čím skôr boli diskusné stretnutia realizované (čím bližšie k začiatku IV. Cyklu ŠD), tým menší dopad mali v danej lokalite.
2. Pokiaľ nie je v meste organizácia, dobrovoľník/samospráva, ktorá by nasledujúce aktivity po realizácii diskusného stretnutia koordinoval a mladých ľudí motivoval a „nakopol“ k iniciatíve, ich motivácia a nadšenie pre vykonanie zmeny a vlastného projektu klesá. Ich záujmy sa rýchlo menia a po uplynutí niekoľkých mesiacov je problém opäť ich motivovať k rovnakému projektu. Nie je možné koordinovať to zo ZIPCeM (nie lokálne aktivity), je nutné mať človeka priamo v meste a ten sa musí s mladými ľuďmi pravidelne stretávať.
3. V týchto mestách sme na začiatku nemali ambasádorov a rozdiel je citeľný. Vyškolený mladý človek, s ktorým navyše už máme vybudovaný vzťah a dôveruje nám, je výbornou spojkou s lokálnymi skupinami mladých a pri zisťovaní súčasného stavu mládežníckej politiky. Preto aj stretnutia v neskoršom období – ich dopad – vieme monitorovať priebežne, keďže s ambasádormi pravidelne komunikujeme a prípadne konzultujeme s nimi ich kroky pri realizácii aktivít.
4. Z projektov, ktoré boli výstupmi týchto diskusných stretnutí, sa niektoré realizovali:
Partizánske: toto stretnutie bolo úplne prvé a za najväčší problém bola vtedy označená slabá informovanosť mladých ľudí o aktivitách v meste. Toto sa odvtedy rapídne zlepšilo, no aj vďaka prístupu samotných mladých ľudí, ktorí sa začali o svoje mesto viac zaujímať (podľa ich vlastných slov)
Trenčín: FB stránka mesta pre mladých (spravoval jeden z účastníkov v spolupráci s koordinátorom práce s mládežou zo samosprávy
Banská Bystrica: realizoval sa projekt renovácie skejtového ihriska (za podpory poslanca MsZ, Matúša Molitorisa)
Banská Štiavnica: z iniciatívy mladých ľudí na diskusnom stretnutí vznikol (pomaly a postupne, za posledné dva roky..) mládežnícky parlament. Mladí ľudia jednohlasne považujú za problém komunikáciu zo strany mesta a neustále prekladanie termínov stretnutí.
Prievidza: sčasti sa realizovala iniciatíve jednej účastníčky, prezentácia zdravého a fit spôsobu života na školách. Začala o týchto témach viac komunikovať s vyučujúcimi aj študentmi a niektorí sa k nej a jej iniciatíve pripojili. Výsledkom bola prispôsobená prezentácia na informačnom a propagačnom podujatí školy.
V niektorých mestách (Humenné, Levice) je podpora zo strany mesta minimálna. Aj napriek šikovným mladým ľuďom. Levice fungujú len vďaka centru Kontakt, kde sa mladí ľudia môžu stretávať a Humenné je aktívne vďaka mládežníckemu parlamentu (ktorý pracoval už aj v roku 2014) a skôr bojuje s vedením mesta o možnosť aktívne sa prejavovať.
Aktivita mladých ľudí v meste je ale stále skôr dočasná záležitosť. Mladí ľudia sa vyvíjajú a menia záujmy, odchádzajú z mesta za štúdiom a prácou. Preto je najväčším problémom nedostatočná kontinualita jednotlivých generácií, alebo ročníkov, ešte konkrétnejšie.
Samozrejme – v meste, kde pracuje koordinátor práce s mládežou, alebo aktívne mládežnícke organizácie, je situácia a motivácia mladých ľudí na vyššej úrovni, ako aj informovanosť v meste a množstvo aktivít, ktoré majú mladí ľudia k dispozícii alebo ich môžu sami spoluorganizovať.


pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačArchív spravodajstva
Hlavná stránka

Facebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk