Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 02.07.2018 o 10:32

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/ako_alej_sprava_o_mladezhi_2018/

Ako ďalej? Správa o mládeži 2018

„Máme naozaj dobrú štruktúru mládežníckych organizácií, do aktivít ktorých sa môžu mladí ľudia zapojiť. Je dôležité, aby sa zapájali, pretože tieto organizácie ich posúvajú kompetenčne, posúvajú ich k tvorivosti, iniciatívnosti a k občianskej participácii,“
Vyšla Správa o mládeži 2018, popisujúca súčasný stav, výzvy i trendy, ktorým Slovensko v práci s mládežou stojí zoči - voči. V základných deviatich tematických oblastiach, kopírujúcich Stratégiu SR pre mládež na roky 2014 - 2020, uviedli túto publikáciu "na trh" na konferencii 2MB - dva milióny budúcnosti jej gestori, pozvanie prijala i pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu v SR, Martina Lubyová, autorku úvodného výroku.

Táto Správa je už tretím komplexným materiálom z dielne IUVENTY, ktorý monitoruje život mladých ľudí a prácu s mládežou na Slovensku za ostatné 4 roky a informuje o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži.  Nadväzuje na Správu o mládeži 2014 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí. Hlavným cieľom Správy bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí v deviatich sledovaných oblastiach, ktoré reflektujú potreby mládeže a tematicky zodpovedajú cieľom Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.  Správa sa opiera o dáta z relevantných výskumov a o zistenia deviatich expertných skupín koordinovaných IUVENTOU, ktoré boli spracovávané v priebehu roku 2017. Zámerom Správy je zabezpečiť na základe zistení kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Dôležité zistenia uvádzané v Správe boli prezentované aj na Konferencii „2MB – dva milióny budúcností / Správa o mládeži 2018“ v Bratislave, v termíne 21. – 22. 6. 2018.
Jej znenie môžete nájsť tu:
Sprava o mládeži 2018 popularizovana.pdf
Sprava o mladezi 2018_komplexná verzia.pdf

Celý proces zastrešoval Odbor mládeže MŠVVaŠ SR spolu s Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže.