Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 09.01.2018 o 14:19

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/bodka_na_zaver/

Bodka na záver

Záverečný workshop, ktorý sa konal ešte 21.decembra 2017 dal bodku za projektom Nebojím sa politikov, ktorého cieľom bola podpora zapájania sa mladých ľudí do verejného života. Zároveň mal motivovať ďalšie mestá k zakladaniu mládežníckych parlamentov v kraji. Za veľký úspech považujeme vytvorenie Memoranda o spolupráci s mestom Myjava a tiež začatú spoluprácu s Radou mládeže Trenčianskeho kraja. Tí, ktorí ste odišli motivovaní, ďakujeme vám za účasť a s ostatnými veríme, že bude príležitosť na stretnutie v tomto novom kalendárnom roku.