Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 09.11.2018 o 8:45

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/bu_o_krok_vpred_s_neformalnym_vzdelavanim/

Buď o krok vpred s neformálnym vzdelávaním

Dá sa zaľúbiť do učenia? Áno, ak nájdete také, ku ktorému sa budete chcieť stále vracať. A pre nás je to práve neformálne vzdelávanie, ktorému sme zorganizovali konferenciu s názvom Buď o krok vpred! v trenčianskom hoteli Magnus, 7. novembra 2018.

Našim zámerom bolo ukázať zamestnávateľom, zástupcom samospráv, pedagógom ale aj iným účastníkom dopad neformálneho vzdelávania. Jeho charakter, metódy a techniky, a najmä atmosféra, ktorú účastníkom ponúka, má pozitívne účinky na opakované aktivity a narastajúcu chuť ďalej sa vzdelávať. Radi by sme ho zviditeľnili a aspoň malými krokmi sa posunuli k tomu, že sa bude pri prijímaní do zamestnania a do škôl zohľadňovať u uchádzačov práve takáto skúsenosť a kompetencie. Už len skutočnosť, že neformálne vzdelávanie je dobrovoľné a väčšinou prebieha vo voľnom čase je bod navyše pre uchádzačov.

V Trenčíne sa zišlo takmer 50 ľudí, ktorí majú s neformálnym vzdelávaním skúsenosti na rôznej úrovni. Snažili sme sa túto tému priblížiť práve tým spôsobom, ktorý je nám najbližší – zážitkom, autenticky a v uvoľnenej atmosfére. Súčasťou programu bol súťažný kvíz, vstupy mladých rečníkov, ktorí hovorili svoje príbehy, ako im neformálne vzdelávanie vstúpilo do života a ovplyvnilo ich. Pre účastníkov sme pripravili aj ukážky aktivít, ktoré si mohli vyskúšať na vlastnej koži. Praktické časti programu doplnili výsledky výskumov, zamerané na dopad neformálneho vzdelávania práve v práci s mládežou.

Táto aktivita nebola prvá ani posledná, ktorú Združenie Informačných a poradenských centier mladých v rámci podpory neformálneho vzdelávania realizovalo. Máme za sebou projekt V dobrých rukách – vzdelávame neformálne, ktorého priamym výstupom je Mapa aktívnych mládežníckych organizácií. Nájdete ju na http://www.mladeznickeorganizacie.sk, momentálne pripravujeme rozširovanie funkcií, vďaka ktorým budú príležitosti neformálne sa vzdelávať ešte prístupnejšie. No a podobné podujatie, ako bola trenčianska konferencia Buď o krok vpred!, pripravíme aj v roku 2019. Takže sa už teraz tešíme, že sa opäť stretneme s inšpiratívnymi ľuďmi, novými informáciami a odídu z nej zas ďalší nadšenci pre neformálne vzdelávanie.

Ďakujeme všetkým, za výbornú atmosféru, inšpiráciu, príjemné rozhovory. Jaroslavovi Dodokovi za moderovanie, Henike Holubekovej zo Životológia - vzdelávací program pre mládež a dospelých a Peťke Papierníkovej z EduEra za odvedenie workshopov, Katke Čavojskej z Rady mládeže Slovenska a Marcelke Lučanskej z ICM Prievidza za prezentácie z oblasti dopadov práce s mládežou.
Podujatie organizovalo Združenie Informačných a poradenských centier mladých v spolupráci s Informačným centrom mladých v Prievidzi a Informačným centrom mladých Partizánske, aj vďaka podpore z Programov pre mládež na roky 2014 – 2020, SLUŽBY 1 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.