Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 23.01.2018 o 15:37

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/diskutujme_spolochne_v_shali/

Diskutujme spoločne v Šali

Podpora mládežníckej politiky v rámci projektu Diskutujme spoločne sa konala aj meste Šaľa. Dňa 9.11.2017 sa v CVČ Tip Top stretlo 17 mladých ľudí zo stredných a základných škôl v Šali a diskusné stretnutie mohlo začať. Našimi pozvanými boli poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Šaľa, riaditeľ CVČ Tip Top, zástupca tretieho sektora. Jednotlivé skupiny mladých ľudí prezentovali svoje návrhy na fungovanie mládežníckeho parlamentu, riaditeľ CVČ informoval o zaujímavých podujatiach pre mladých v nasledovných týždňoch. Vznikol Mládežnícky parlament mesta Šaľa, CVČ poskytne výborné priestory pre činnosť a mnoho iného sme sa dozvedeli na diskusnom stretnutí v Šali.
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: štrukturovaný dialóg mládeže v Nitrianskom kraji