Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 07.02.2007 o 14:34

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/europska_komisia_pomaha_spotrebiteom/

Európska komisia pomáha spotrebiteľom

Moderný svet často predstavuje pre bežného spotrebiteľa neprebádaný labyrint práv, povinností, záruk a podmienok. Preto Európska komisia podporila vytvorenie internetovej stránky DOLCETA, ktorá predstavuje online vzdelávací nástroj spotrebiteľov.

Webová stránka dáva spotrebiteľom potrebné rady pre porovnanie produktov a služieb na trhu, rozhodovanie sa pri nákupoch a pre ochranu svojich práv spotrebiteľa.

Stránka sa zameriava na často kladené otázky a na najproblematickejšie situácie, v ktorých sa spotrebitelia ocitajú v ich každodennom živote. Odpovede na tieto otázky sú právneho a praktického charakteru.

Pre lepšie pochopenie poskytovaných informácií je teoretický výklad kombinovaný s praktickými cvičeniami a príkladmi.

Stránka ponúka tiež odkazy na iné stránky, ktoré by mohli byť dôležité pre tých, ktorí by si chceli prehĺbiť vedomosti v konkrétnych témach alebo pre tých, ktorí sa ocitli v konkrétnej situácii.

Stránka môže byť použitá ako pedagogický nástroj pre trénerov a učiteľov. Viac informácií nájdete na odkaze “Tréningový manuál”.

Stránky DOLCETA nájdete tu: http://www.dolceta.eu/slovensko/index.php

zdroj: http://www.europa.sk