Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 31.08.2017 o 12:09

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/hovorme_viac_obuben_projekt_timu_zipcem/

Hovorme viac: obľúbený projekt tímu ZIPCeM!

Keď vznikal dokument Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020, jeho tvorcovia vedeli, že naplniť ambiciózne ciele bude výzva. Dnes už poznáme pár konkrétnych prekážiek a vieme vyhodnotiť, ktoré oblasti a ich strategické ciele si žiadajú zvýšenú pozornosť. A práve preto vznikol projekt Hovorme viac – participácia mládeže a medzirezortná spolupráca. Jeho ambíciou je hľadať nové spôsoby, ako zlepšiť život mladých ľudí na Slovensku. Nájsť nové zdroje, ochotných a nadšených ľudí, a ukázať, že práve mladí ľudia môžu byť v tomto procese hnacím motorom zmien.
Projekt Hovorme viac – partcipácia mládeže a medzirezortná spolupráca si prešiel svojou tŕnistou cestou, no nakoniec môžeme s istotou povedať, že sme spolu s členmi pracovných skupín odviedli obrovský kus práce a nahromadili veľké množstvo energie.

Obdobie od marca do polovice mája 2017 sme trávili prevažne na Zochovej ulici v Bratislave a to vedením pracovných skupín v troch dôležitých oblastiach; Vzdelávanie, Dobrovoľníctvo a Zdravie a zdravý životný štýl.

Spolupracovali sme s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a s odborníkmi z rezortov, ktoré, hoci sa to často o nich nevie, tiež realizujú mnoho programov pre deti a mládež: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR. Privítali sme aj zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, koordinátorku práce s mládežou z Bánoviec nad Bebravou, ľudí z Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, zástupcov z vedeckých projektov – Ústav psychológie zdravie Lekárskej fakulty P.J.Š. v Košiciach. Pri hľadaní opatrení boli neoddeliteľnou súčasťou odborníci z tretieho sektora: Asociácia centier voľného času, Informačné centrá mladých z Topoľčian a Partizánskeho, TeCeMko z Trenčína, Rada mládeže Slovenska, Životológia, Platforma dobrovoľníckych centier SR, Slovenský červený kríž, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, S.Y.T.E.V., Asociácia krajských rád mládeže, Re:colo a ďalší.

A často o sebe nevedia navzájom, čo sme práve vďaka týmto aktivitám mohli zistiť. A nielen zistiť, ale aj naštartovať mnoho nových partnerstiev a spoluprác. Predstavili sme nové metódy práce, našli nedostatky a navrhli riešenia, no najmä – hľadali sme a našli reálne a konkrétne opatrenia, ktoré by krok za krokom viedli k tomu, aby sa mladí ľudia na Slovensku, vo svojich mestách a obciach mali lepšie. Aby mali ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas (lebo my vieme, že oni to naozaj chcú), aby ich mal kto viesť a venovať sa im (a aby nemusel kvôli existenčným problémom dať prednosť inej práci, hoci oveľa menej zaujímavej).. a podobne.
Za mnoho odporúčaní spomenieme len pár: Koordinátor práce s mládežou, Koordinátor dobrovoľníkov, Informačný portál príležitostí neformálneho vzdelávania, Otvorené kluby pre deti a mládež, Podpora a tvorba vzdelávacích programov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, Dobrovoľníctvo ako ústredná téma súťaží a podujatí, Uznávanie prínosov neformálneho vzdelávania – využiť už existujúce D-zručnosti Platformy dobrovoľníckych centier v SR a mnoho ďalších.

V rámci projektu sme hľadali efektívnejší spôsob práce Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR. Zostavili sme súbor odporúčaní pre Odbor mládeže MŠVVaŠ SR, kde sme, vychádzajúc zo súčasných podmienok, pripomienok a návrhov účastníkov a tiež z overených a v rámci projektu aj vyskúšaných metód a techník neformálneho vzdelávania. Zástupcovia Odboru mládeže odporúčania prevzali a vyjadrili nádej, že spolupráca ZIPCeM a MŠVVaŠ bude podobným spôsobom prebiehať aj naďalej.

Na záver však patrí naša veľká vďaka a uznanie práve účastníkom samotných pracovných skupín, ktorí a napriek množstvu vlastných aktivít radi chodili na naše stretnutia a púšťali sa do vášnivých diskusií. Pozvanie na prvé stretnutie prijal aj Milan Ftáčnik, ako jeden z tvorcov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a vyzval zúčastnených, aby priamo spripomienkoval vznikajúci dokument. Preto sme venovali jedno stretnutie hľadaniu návrhov v oblasti najmä Neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa, ktoré bolo pre tvorcov najväčšou neznámou. Ako, koniec koncov, aj pre väčšinu ľudí vo vzdelávaní pôsobiaich…

Ďakujeme za mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov pracovných skupín. Už teraz sa tešíme na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Konkrétne výstupy nájdete v priložených materiáloch.


DOBROVOLNICTVO_Hovorme_viac.pdf
VZDELAVANIE_Hovorme_viac.pdf
ZDRAVIE_Hovorme_viac.pdf
Odporucanie_pre_MRPS_Hovorme_viac.pdf