Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 02.07.2018 o 17:20

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/informachn_workshop_o_mozhnostiach_zapojenia_sa_do_suazhe_na_rozvoj_talentu/

Informačný workshop o možnostiach zapojenia sa do súťaže na rozvoj talentu

Zámerom tohto workshopu, ktorý organizovalo ICM, n.o. Martin a ktorý sa konal dňa 14. júna 2018 v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Martine, bola podpora zavedenia praktických zručností do neformálneho vzdelávania, vytvárať priestor na zmysluplnú interakciu, aby mladí ľudia mohli objavovať a prijať svoju identitu a hodnotu, svoj talent v oblasti technického myslenia, ukázať možnosti zmysluplného trávenia voľného času. Na workshope sa stretlo 32 žiakov ESŠ, nadšencov vedy a techniky a tiež robotiky.

Súčasťou workshopu bolo aj oboznámenie žiakov s možnosťami zapojenia sa do súťaže RoboRAVE SK, ktorá prispieva k využívaniu získaných vedomostí a zručností po skončení strednej školy. Workshop im umožnil sprostredkovanie poznatkov pri vytvorení dostatočného priestoru pre ich samostatnosť a tvorivosť, pri formovaní ich tvorivých konštruktérskych schopností a práce v tíme, čo je veľmi dôležité pri stavbe a zostrojovaní autonómnych robotov.
Tento workshop bol realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.