Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 02.05.2018 o 7:45

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/mlad_tvorca_2018/

Mladý tvorca 2018

Výstavu Mladý tvorca každoročne organizuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v areáli výstaviska agrokomplex Nitra, ako jeden zo subjektov koordinujúcich odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných škôl. Tento rok sa táto prestížna výstava konala v dňoch 26. a 27. apríla a ICM Martin na nej prezentovalo vo svojom stánku nielen informácie o svojej činnosti, ale prezentovalo aj celosvetovú súťaž autonómnych robotov RoboRAVE, ktorú na Slovensku každoročne organizuje v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

Návštevníkov a ostatných vystavujúcich sme informovali o jednotlivých kategóriách súťaže a tiež o možnostiach prihlásenia sa na túto veľmi zaujímavú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Návštevníci mali možnosť vidieť ukážky zostrojených robotov žiakmi Strednej priemyselnej školy z Martina, dozvedieť sa veľa zaujímavých myšlienok a nápadov z oblasti robotiky. Program výstavy Mladý tvorca dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, moderované rozhovory, inovačné kvízy, atraktívne súťaže o ceny organizátora a partnerov podujatí či praktické ukážky odborných zručností žiakov stredných odborných škôl a prezentácie prihlásených zamestnávateľov a firiem. Cieľom výstavy bolo motivovať mladých ľudí k súťaživosti, ku kreativite a v neposlednej rade k rozvoju talentu, čo je v súlade aj s poslaním nášho ICM.
Na Výstavisku AGROKOMPLEX bolo opäť čo vidieť a už teraz sa tešíme do Nitry na budúcoročnú výstavu Mladý tvorca 2019.