Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 06.07.2006 o 15:09

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/narodne_letaky_reagujuce_na_rasizmus_v_europe/

Národné letáky reagujúce na rasizmus v Európe

Tieto letáky majú za úlohu vyzdvihnúť antirasistické iniciatívy v národnom kontexte v Európe a taktiež poskytovať informácie o mimovládnych a národnych opatreniach, ktoré môžu pomôcť riešeniu rasovej diskriminácie. Letáky si môžete stiahnuť v PDF formáte, kópie môžete získať od každého národného koordinátora ENAR: http://www.enar-eu.org/en/publication/national_leaflets/index.shtml

Letáky publikovala Európska sieť proti rasizmu (ENAR) - sieť európskych mimovládnych organizácií bojujúcich proti rasizmu vo všetkých členských štátoch EÚ: http://www.enar-eu.org/ .

Súvisiace informácie:

Európsky portál pre Mládež > Vaše práva > Všetci odlišní, všetci rovní:

http://europa.eu/youth/your_rights/all_different,_all_equal/index_eu_en.html

ZDROJ: http://www.eurodesk.sk