Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 15.12.2017 o 10:00

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/oceovanie_dobrovonikov_v_zhilinskom_kraji_srdce_na_dlani_2017/

Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2017

Zástupcovia ICM, n. o. Martin sa dňa 7.12.2017 zúčastnili oceňovania dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2017, ktoré usporiadalo Žilinské dobrovoľnícke centrum. Toto oceňovanie je zamerané na zvýšenie statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy, vzdelávania a pod. 

Je to ocenenie dobrovoľníkov a organizácií, ktorí svojimi aktivitami vytvárajú zázemie pre dobrovoľníctvo a verejne ho podporujú, či inovatívnych projektov, ktoré priniesli zmenu, ako aj ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých. Je to ocenenie tých, ktorí svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmeny v spoločnosti. Medzi nominovanými bol aj zástupca ICM Martin Ing. Jozef Ristvej, ktorý aktivitami v práci s mládežou najmä v oblasti robotiky v značnej miere prispieva k rozvoju talentu mladých ľudí a tým aj k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Právom mu patrí poďakovanie za túto prácu, dostal Ďakovný list v oblasti dobrovoľníctva v kategórii Srdce seniora.