Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 06.07.2006 o 15:10

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/slovenska_spolochnos_pre_vskum_mladezhe/

Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže

je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti spoločenských, humanitných a ostatných vied. Cieľom združenia je podporovať rozvoj vedeckého výskumu mládeže, šíriť vedecké poznatky spoločenských a humanitných a ostatných vied o mládeži vo verejnosti v záujme lepšieho porozumenia a riešenia problémov nových generácií mládeže na Slovensku.

Spoločnosť dosahuje tieto ciele tak,že:


O jej najnovších aktivitách sa možno dozvedieť z jej http://www.SYRS.org. Už dnes tu nájde návštevník informácie o najnovších výskumných projektoch (UP2YOUTH), národných a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, výskumných pracoviskách na Slovensku, o vedeckých publikáciách. Portál otvára dvere nielen do národných inštitúcií tvorby mládežníckej politiky, ale aj európskej mládežníckej politiky. Na tejto webstránke možno rýchlejšie, ako tomu bolo doteraz, prejsť na stránku Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV(http://www.syrs.org/sps).

L. Macháček