Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 15.12.2017 o 9:39

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/aktuality/artikel/zaverechn_workshop_k_projektu_nebojim_sa_politikov/

Záverečný workshop k projektu Nebojím sa politikov

Cieľom stretnutia je zosieťovať mládežníckych lídrov, ktorí sa zúčastnili diskusných stretnutí v priebehu roka 2017 realizovaných v rámci projektu: Nebojím sa politikov! – mládež a samospráva.
Chceme vám predstaviť aktivity mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske a spoluprácu s miestnou samosprávou, ukázať cesty a spôsoby ako sa aktivity dajú realizovať, často aj bez finančných prostriedkov, pripraviť lídrov na možné prekážky.
V ďalšej časti sa budeme snažiť namotivovať účastníkov, aby sa zamysleli nad potrebou vzniku neformálnych mládežníckych skupín, resp. mládežníckych parlamentov, dôležitých pre zastrešenie práce s mládežou na lokálnej úrovni a vytvorenie komunikačného nástroja so samosprávou.
V prípade, že budete mať záujem, povieme vám základné info ako založiť formálnu skupinu, ako sa registrovať, kde hľadať finančné zdroje, ako sa propagovať, prezentovať na verejnosti a motivovať ďalších..
V prípade záujmu sa prihláste mailom na partizanske@icm.sk alebo telefonicky na čísle 038/7492805
Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Podrobný program zašleme registrovaným účastníkom. Občerstvenie je zabezpečené, cestovné náklady vám budú preplatené do výšky ceny vlakového lístku II.triedy.
Tešíme sa na vás.