Aktuality

Stretnutie MPM s predsedníčkou RMŽK

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 25. Február 2008

Dňa 22. februára 2008 sa konalo kontaktné stretnutie MPM s predsedníčkou RMŽK ing. Darinou Čiernikovou, ktorého hlavnou témou bolo organizovanie Bambiriády 2008 v Martine.

Viac informácii

Staň sa hviezdou televíznej obrazovky!

Aktuality | Piatok, 22. Február 2008

Slovenská televízia hľadá do novej detskej relácie Si v obraze? zaujímavé deti vo veku od 8 do 16 rokov. Ak si myslíš, že je na tebe niečo zaujímavé, vedieš život, ktorý môže inšpirovať ďalších tvojich rovesníkov, alebo si pripadáš úplne obyčajný, nenechaj si to pre seba. Aj ty už onedlho môžeš byť hviezdou na odrazovke STV.

Viac informácii

Nízkoprahové centrá pre mladých si zaslúžia pozornosť verejnosti aj štátu

Aktuality | Štvrtok, 21. Február 2008

Vyhodnotenie štvorročného programu Nadácie Intenda „Znižujeme prahy“ potvrdilo dôležitosť a opodstatnenie podpory nízkoprahových zariadení pre deti a mládež na Slovensku. Správne nasmerovanie podpory na inovatívnu službu pre deti a mladých ľudí potvrdili nielen ohlasy priamo od podporených organizácií a zástupcov samosprávy, ale aj externé hodnotenie programu, ktoré prebiehalo na základe iniciatívy nadácie počas roka 2007.

Viac informácii

Výzva na predkladanie návrhov - Akcia 3.2: „Mládež vo svete“

Aktuality | Streda, 20. Február 2008

obrazok Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je podpora projektov na spoluprácu v oblasti mládeže medzi účastníckymi krajinami programu a ostatnými partnerskými krajinami, ktoré priamo nesusedia s Európskou úniou.

Viac informácii

Literárna súťaž pre mladých!

Aktuality | Piatok, 15. Február 2008

Tribečská knižnica v Topoľčanoch vyhlasuje 18. ročník celoslovenskej súťaže žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, študentov stredných škôl, stredných odborných učilíšť a dospelých.

Viac informácii

Asi nie som ako ostatní

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 14. Február 2008

Časť aktivít zameraných na boj s diskrimináciou spojených s projektom „Asi nie som ako ostatní“ , ktoré realizovalo Informačné centrum mladých v Partizánskom v spolupráci s Denným centrom Frézia Partizánske (Združenie na pomoc deťom a mládeži s mentálnym a zdravotným postihnutím) v rámci kampane Ministerstva školstva SR „Každý iný , všetci rovní“ boli pre nás veľmi prínosné a motivujúce.

Viac informácii

Nove granty na integráciu zravotne postihnutej mládeže!

Aktuality | Utorok, 12. Február 2008

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nové otvorené grantové programy na rok 2008 Škola praxou a Bližšie k zdraviu zamerané na skvalitnenie vzdelávania a integráciu zdravotne postihnutej mládeže.

Viac informácii

Nie je nám to jedno

ICM LV Spravodajstvo | Štvrtok, 07. Február 2008

V rámci grantového programu levickej firmy LEAF Slovakia a Nadácie pre deti Slovenska získalo aj Informačné centrum mladých Levice podporu z Detského fondu LEAF pre svoj projekt s názvom „Nie je nám to jedno!“. ICM Levice týmto projektom pokračuje v aktivitách, ktoré sa realizovali v roku 2007 v rámci kampane „Každý iný – všetci rovní“. Zmierňovanie predsudkov a búranie stereotypov má v našej spoločnosti veľký význam. Zámerom projektu „Nie je nám to jedno“…

Viac informácii

Strana: « Prvá  <  273 274 275 276 277 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých