Aktuality

Dištančné vzdelávanie DIVES už mimo ICM

Aktuality | Piatok, 22. September 2006

O vypovedaní zmluvy s Domom Európy týkajúcej sa vzdelávacích programov DIVES, na svojom sobotňajšom zasadnutí rozhodlo predsedníctvo Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR.

Viac informácii

ICM v Žiline je vylúčené z ďalšej spolupráce

Aktuality | Piatok, 22. September 2006

O ukončení ďalšej spolupráce s Informačným centrom mladých v Žiline rozhodlo predsedníctvo Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR na svojom sobotňajšom zasadnutí.

Viac informácii

Systém finančnej podpory práce s deťmi a mládežou je transparentný.

Aktuality | Streda, 20. September 2006

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike považuje súčasný systém finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na Slovensku za dobrý a transparentný. Finančná podpora je poskytovaná na základe splnenia kritérií podľa Podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2004 až 2007. Tým je dodržaná rovnosť šancí všetkým subjektom a každý žiadateľ pozná kritéria rozhodovania.

Viac informácii

Webová stránka “Visiting Europe.com”

Aktuality | Piatok, 15. September 2006

Webová stránka http://www.visiteurope.com od Európskej cestovnej komisie je výhradne venovaná pokladom Európy a 34 rozličným krajinám. Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky oficiálne stránky členských krajín, na ktorých objavíte množstvo ďalších zaujímavých informácií.

Viac informácii

Poplatky za volania na službu InfoMobil - 18 555

Aktuality | Streda, 13. September 2006

Novú informačnú linku pre mládež InfoMobil, dostupnú na ľahko zapamätateľnom telefónnom čísle 18 555, sprístupnili vo svojich programoch všetci slovenskí operátori.

Viac informácii

Kampaň EK o klimatických zmenách v školách

Aktuality | Piatok, 08. September 2006

So začiatkom školského roka Európska komisia sprístupňuje učiteľom a žiakom v celej EÚ špeciálne vytvorenú sadu informačných nástrojov a materiálov o klimatických zmenách. Vyzýva tiež študentov, aby sa osobne zaviazali k boju proti klimatickým zmenám.

Viac informácii

Valné zhromaždenie ZIPCeM rozhodlo o novom smerovaní

Aktuality | Streda, 06. September 2006

V piatok 3. decembra 2004 sa v obci Nižná konalo riadne rokovanie Valného zhromaždenia, Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR. Prípravu organizačne zabezpečovalo Informačné centrum mladých na Orave.

Viac informácii

Informačné centrá mladých ponúkajú informácie o štipendijných možnostiach v zahraničí

Aktuality | Utorok, 05. September 2006

Informácie o štipendijných možnostiach poskytovaných pre slovenských študentov nájdu záujemci už aj na stránke http://www.icm.sk.

Informačné centrá mladých sprístupnili v spolupráci s agentúrou SAIA, n.o. na svojom internetovom portáli aktuálny zoznam krajín, do ktorých majú občania SR možnosť získať štipendium na čiastočné stredoškolské, vysokoškolské a doktorandské štúdium, ako aj podmienky, ktoré musí spĺňať.…

Viac informácii

Strana: « Prvá  <  281 282 283 284 285 >

Vyber si svoje Informačné centrum mladých