Aktuality

Reflektívnym dialógom k tolerancii

ICM TO Spravodajstvo | Piatok, 21. December 2018

obrazok
Celá séria artefiletických workshopov je za nami. ICM sa svojim aktuálnym projektom REFLEKTÍVNYM DIALÓGOM K TOLERANCII snaží reagovať na nárast nežiadúcich spoločenských javov ako je xenofóbia, extrémizmus, radikalizmus a intolerancia k odlišnosti, ponúkať nové možnosti zmysluplného využívania voľného času, a tiež rozvíjať kritické myslenie u mladých v našom meste. O čo vlastne ide? Študenti zo
SŠ, SOŠ, SOU prostredníctvom výtvarného prejavu majú možnosť…

Viac informácii

Deň zdravia a zdravého životného štýlu

ICM MA Spravodajstvo | Piatok, 21. December 2018

obrazok
To je názov besedy spojenej s diskusiou, ktorá sa konala priestoroch SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11 v Martine dňa 19. decembra 2018 a ktorú realizovalo ICM, n.o. Martin v spolupráci so ZSŠOaS Martin. Prednáška Deň zdravia a zdravého životného štýlu spojená s besedou je súčasťou projektu podporeného z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR na roky 2014 - 2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Viac informácii

Zdravo a ekologicky s Martinom Hojsíkom

SYTEV KN Spravodajstvo | Utorok, 18. December 2018

obrazok
Dňa 17. 12. od 16:30 do 20:00 sa uskutočnil v YC|Mládežníckej klubovni workshop / živá kniha s Martinom Hojsíkom na tému Zdravo to ide. Cieľom workshopu bolo zvýšenie povedomia o ochrane prírody, podpore zdravého životného štýlu mládeže a spotrebiteľského správania sa mladých ľudí. Filmom Plastic ocean sa workshop dotýkal témy zdravého životného štýlu ale aj spotrebiteľského správania sa mladých ľudí. Počas diskusie Martin predstavil svoju prácu pre greenpeace…

Viac informácii

Deň zdravia a zdravého životného štýlu

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 17. December 2018

obrazok
Pozývame Vás na prednášku „Deň zdravia a zdravého životného štýlu“ spojenú s besedou, ktorá sa koná dňa 19. decembra o 9,00 hod. v priestoroch Strednej odbornej škole obchodu a služieb Martin, Stavbárska 11.

Viac informácii

Ako je to s tými ovcami? Kritické myslenie do praxe.

ZIPCeM novinky | Štvrtok, 13. December 2018

obrazok
Len pár dní pred Vianocami sme boli na konferencii "Kritické myslenie do praxe", ktorú organizovalo Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, a hovorili sme o nutnosti nebyť ľahostajný, alebo inak, pohodlný, voči prijímaným informáciám. My sme predstavili náš vzdelávací program COOLtúra v myslení a viedli sme workshop, ako ukážku vzdelávania.

Viac informácii

O kariérnom poradenstve na aktivite Pre mládež

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 12. December 2018

obrazok
Dňa 11. 12. sa uskutočnila aktivita Pre mládež. Jej cieľom bolo nadviazanie spolupráce a vzákomná výmena informácií o aktuálnom stave poskytovania kariérneho poradenstva pre mladých ľudí v okrese Kysucké Nové Mesto.
Táto aktivita prebehla v spolupráci s CPPPaP Kysucké Nové Mesto, Strednou odbornou školou strojníckou a firmou Schaeffler.

Program aktivity:
1. Zoznámenie sa, predstavenie projektu/aktivity
2. Predstavenie programu aktivity a…

Viac informácii

Strana:  <  1 2 3 4 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých