Aktuality

Informačné centrá mladých aktívne proti AIDS

Aktuality | Pondelok, 09. Október 2006

Cieľom informačného materiálu STOP AIDS je zvýšiť informovanosť mladých ľudí o ochorení AIDS. Poukazuje na možnosti prenosu a spôsoby ochrany pred vírusom HIV. Informačný materiál vydalo Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR, s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Viac informácii

Karta EURO 26 je teraz dostupná online!

Aktuality | Streda, 27. September 2006

Mladí ľudia vo veku do 26 rokov, ktorí nežijú v jednej z 38 krajín karty mládeže EURO<26 si teraz môžu kúpiť kartu mládeže EURO<26 online na http://card.euro26.org/.

Viac informácii

Webová stránka www.eurodesk.sk - viac informácií pre mladých ľudí v novom dizajne

Aktuality | Nedeľa, 24. September 2006

Európsky informačný systém Eurodesk, ktorý funguje v 29 krajinách Európy, bol v piatok - 17. 2. 2006 sprístupnený vo vylepšenom a prehľadnejšom dizajne. Na rovnakej doméne http://www.eurodesk.sk bola spustená nová webová stránka Eurodesku, ktorej hlavným cieľom je poskytovať čo najväčšie množstvo aktuálnych a obsahovo bohatých informácií pre mladých ľudí z oblastí, akými sú štúdium, práca, školenia a aktivity v oblasti neformálneho…

Viac informácii

Valné zhromaždenie ERYICA

Aktuality | Sobota, 23. September 2006

V dňoch 18. - 21. novembra 2004 sa v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave opäť po jedenástich rokoch konalo Valné zhromaždenie ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency.

Viac informácii

Dištančné vzdelávanie DIVES už mimo ICM

Aktuality | Piatok, 22. September 2006

O vypovedaní zmluvy s Domom Európy týkajúcej sa vzdelávacích programov DIVES, na svojom sobotňajšom zasadnutí rozhodlo predsedníctvo Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR.

Viac informácii

ICM v Žiline je vylúčené z ďalšej spolupráce

Aktuality | Piatok, 22. September 2006

O ukončení ďalšej spolupráce s Informačným centrom mladých v Žiline rozhodlo predsedníctvo Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR na svojom sobotňajšom zasadnutí.

Viac informácii

Systém finančnej podpory práce s deťmi a mládežou je transparentný.

Aktuality | Streda, 20. September 2006

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike považuje súčasný systém finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na Slovensku za dobrý a transparentný. Finančná podpora je poskytovaná na základe splnenia kritérií podľa Podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2004 až 2007. Tým je dodržaná rovnosť šancí všetkým subjektom a každý žiadateľ pozná kritéria rozhodovania.

Viac informácii

Webová stránka “Visiting Europe.com”

Aktuality | Piatok, 15. September 2006

Webová stránka http://www.visiteurope.com od Európskej cestovnej komisie je výhradne venovaná pokladom Európy a 34 rozličným krajinám. Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky oficiálne stránky členských krajín, na ktorých objavíte množstvo ďalších zaujímavých informácií.

Viac informácii

Strana: « Prvá  <  281 282 283 284 285 >

Vyber si svoje Informačné centrum mladých