Aktuality

Webová stránka “Visiting Europe.com”

Aktuality | Piatok, 15. September 2006

Webová stránka http://www.visiteurope.com od Európskej cestovnej komisie je výhradne venovaná pokladom Európy a 34 rozličným krajinám. Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky oficiálne stránky členských krajín, na ktorých objavíte množstvo ďalších zaujímavých informácií.

Viac informácii

Poplatky za volania na službu InfoMobil - 18 555

Aktuality | Streda, 13. September 2006

Novú informačnú linku pre mládež InfoMobil, dostupnú na ľahko zapamätateľnom telefónnom čísle 18 555, sprístupnili vo svojich programoch všetci slovenskí operátori.

Viac informácii

Kampaň EK o klimatických zmenách v školách

Aktuality | Piatok, 08. September 2006

So začiatkom školského roka Európska komisia sprístupňuje učiteľom a žiakom v celej EÚ špeciálne vytvorenú sadu informačných nástrojov a materiálov o klimatických zmenách. Vyzýva tiež študentov, aby sa osobne zaviazali k boju proti klimatickým zmenám.

Viac informácii

Valné zhromaždenie ZIPCeM rozhodlo o novom smerovaní

Aktuality | Streda, 06. September 2006

V piatok 3. decembra 2004 sa v obci Nižná konalo riadne rokovanie Valného zhromaždenia, Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR. Prípravu organizačne zabezpečovalo Informačné centrum mladých na Orave.

Viac informácii

Informačné centrá mladých ponúkajú informácie o štipendijných možnostiach v zahraničí

Aktuality | Utorok, 05. September 2006

Informácie o štipendijných možnostiach poskytovaných pre slovenských študentov nájdu záujemci už aj na stránke http://www.icm.sk.

Informačné centrá mladých sprístupnili v spolupráci s agentúrou SAIA, n.o. na svojom internetovom portáli aktuálny zoznam krajín, do ktorých majú občania SR možnosť získať štipendium na čiastočné stredoškolské, vysokoškolské a doktorandské štúdium, ako aj podmienky, ktoré musí spĺňať.…

Viac informácii

Informačné centrá mladých overujú sprostredkovateľov práce v zahraničí

Aktuality | Piatok, 01. September 2006

Záujemcovia o prácu v zahraničí si môžu overiť serióznosť sprostredkovateľskej agentúry v každom Informačnom centre mladých, na telefónnom čísle 18 555 alebo na stránke http://www.icm.sk.

Viac informácii

Komuniké EÚ

Aktuality | Pondelok, 14. August 2006

Európska komisia vo svojom komuniké prijatom 19. júla 2006 zdôrazňuje potrebu zlepšenia informovanosti a participácie mladých ľudí za účelom ich plného začlenenenia do demokratického života na európskej a národnej úrovni.

Viac informácii

Programové vyhlásenie vlády SR, pozitívne pre podporu práce s deťmi a mládežou

Aktuality | Nedeľa, 30. Júl 2006

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike oceňuje postup vlády Slovenskej republiky pri tvorbe svojho programového vyhlásenia. Programové vyhlásenie vlády SR venuje zvýšenú pozornosť aj podpore práce s deťmi a mládežou. Je to prvá vláda v novodobých dejinách Slovenska, ktorá prináša jasnú predstavu o svojej mládežníckej politike.

Viac informácii

Strana: « Prvá  <  290 291 292 293 >

Vyber si svoje Informačné centrum mladých