Aktuality

Bezplatné školenia pre vysokoškolákov v Bratislave

Aktuality | Piatok, 26. Október 2007

V mesiacoch november a december 2007 sa v Bratislave uskutoční séria bezplatných školení pre tretiakov a piatakov na bratislavských vysokých školách pod názvom „Mladý líder“, ktoré sú zamerané na kariérový a osobnostný rast v zamestnaní a podnikaní.

Školenia sú jednodňové a každý si môže vybrať z piatich tém. Sú určené pre študentov posledných ročníkov vysokých škôl bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia na vysokých školách so sídlom v Bratislave. Školenia sú spolufinancované Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.

Prihlásiť sa môžete na stránke http://www.mladylider.sk .

Termíny bezplatných školení Mladý líder:

23.11. 2007 a 30.11.2007
Ako si nájsť zamestnanie, asistent pre plánovanie kariéry a celoživotného vzdelávania, práva zamestnanca, základy práva sociálneho zabezpečenia

21.11.2007 a 5.12.2007
Právne minimum začínajúceho podnikateľa (živnosť, s.r.o.), účtovné a daňové minimum začínajúceho podnikateľa

14.112007 a 28.11.2007
Príprava podnikateľského zámeru

07.11.2007 a 16.11.2007
Finančný plán firmy, bankové úvery a iné formy financovania

09.11.2007 a 7.12.2007
Praktický úvod do oblasti duševného vlastníctva

Ďalšie informácie o projekte „Mladý líder
Mladý líder je projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Ide o program trénovania kľúčových kompetencií pre uplatnenia sa na trhu práce a podnikania v oblasti hľadania si vhodného zamestnania, zriadenia živnosti alebo s.r.o.čky, tvorby podnikateľských zámerov a projektových plánov, financovaní podnikateľských zámerov a ochrany duševného vlastníctva a vytvoreného know-how.

Viac informácií o projekte nájdete na http://www.mladylider.sk

zdroj: http://www.eurodesk.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých