Aktuality

Beseda k projektu

ICM BB Spravodajstvo | Sobota, 20. Október 2007

Pracovníci ICM Banská Bystrica dňa 16.10.2007 zavítali na SOU PP v Banskej Bystrici, aby pobesedovali so študentami 1. ročníka o negatívnych javoch v rámci kampane „Každý iný – všetci rovní“.

O tom, že beseda na tému:„Rasizmus, xenofóbia“ študentov naozaj zaujala svedčila aj diskusia, ktorá prebiehala ešte dlho po termíne, ktorý bol na besedu vyhradený.
Keďže študenti prejavili záujem aj o iné témy, ICM-kári na túto strednú školu určite v dohľadnej dobe opäť zavítajú.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých