Aktuality

Stretnutie zástupcov MPM s primátorom mesta

ICM MA Spravodajstvo | Utorok, 22. Apríl 2008

Vo štvrtok dňa 17. apríla 2008 sa konalo na pôde mestského úradu stretnutie zástupcov MPM s primátorom Andrejom Hrnčiarom.

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Informačného centra mladých. Jeho hlavným cieľom bolo informovať pána primátora o činnosti MPM, o jeho aktivitách a hlavne o blížiacej sa Bambiriáde 2008, ktorá sa bude konať v našom meste dňa 17. mája 2008, kde chceme nielen spropagovať organizácie pracujúce s deťmi a mládežou, ale zároveň týmto MPM a ICM, n.o. Martin podporujú “kandidatúru Mesta Martin na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013”. Pán primátor vyjadril podporu MPM a v ďalšom období im poprial veľa úspechov.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých