Aktuality

Účasť na akcii: Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Martine

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 07. Apríl 2008

Dňa 7. apríla 2008 sa na martinskej radnici uskutočnila akcia „Deň otvorených dverí“, na ktorej sa zúčastnili členovia MPM a zástupca ICM, n.o. Martin.

Cieľom bolo stretnúť sa s predstaviteľmi mesta v priestoroch zrekonštruovaného sekretariátu vedenia mesta, oboznámiť sa a obohatiť si informácie o meste Martin, štruktúre mestského úradu a úlohách jeho jednotlivých odborov, základných princípoch demokracie na úrovni miestnej samosprávy, či predstavenie kandidatúry mesta Martin na Hlavné európske mesto kultúry v roku 2013.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých