Aktuality

Cestovné štipendiá Nadácie Heinz-Schwarzkopf

Aktuality | Štvrtok, 17. Máj 2007

Nadácia každý rok financuje 20 až 30 cestovných štipendií pre mladých ľudí (550 Euro). Štipendiá by mali umožniť mladým ľuďom spoznať a diskutovať o rozličných sociálnych a politických otázkach v hostiteľskej krajine.

Po ukončení štipendia musia štipendisti napísať záverečnú správu z cesty. Každý rok sa koná súťaž o najlepšiu správu z cesty. Mladí ľudia, ktorí nepochádzajú z Nemecka môžu získať štipendiá iba na cestovanie v rámci Nemecka a mali by mať určitú znalosť nemeckého jazyka.

Termín uzávierky podania prihlášok je 15. september 2007.

Viac informácií nájdete na : http://www.heinz-schwarzkopf-stiftung.de/?area=4

zdroj: http://www.eurodesk.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých