Aktuality

Dali sme hlavy dokopy

ZIPCeM ACF | Pondelok, 07. Október 2019

obrazok
Na začiatku septembra sme sa stretli v krásnom prostredí Rematy pri Handlovej so zástupcami členských organizácií ZIPCeM, aby sme im predstavili výsledky analýzy stavu organizácie, ktorú sme v predchádzajúcich mesiacoch riešili v spolupráci organizácie Voices. Vopred sme na základe odporúčaní z analýzy pripravili odporúčania, ktoré boli predmetom dvojdňového spoločného stretnutia. Toto stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu „Moderné informačné a poradenské služby pre mladých“.

Dva dni sme spoločne nanovo definovali víziu a misiu pre našu prácu, pomenovali sme hlavné hodnoty ktoré sa ňou snažíme odovzdať. Spísali sme potreby členských organizácií voči ZIPCeM a potencionálnych nových členov siete a to najdôležitejšie: akým spôsobom zistíme aktuálne potreby mladých ľudí v oblasti informácií? Aby sme sa mohli posunúť vpred, musíme sledovať nové trendy a nové možnosti, ktoré dnes mladí ľudia využívajú.

Z našej SWOT analýzy, zameranej na informačné a poradenské služby pre mládež ako také, nám vyplýva niekoľko dôležitých krkov, ktoré sú zamerané na spoluprácu vo vnútri siete ale aj s inými organizáciami, vynovenie štruktúr, či rozšírenie ponuky služieb. Vyšli nám z toho ale i obsahové zmeny, alebo novinky, ako je napríklad spoločná „Téma mesiaca“, alebo zaviesť tradíciu pravidelného podujatia pre informačné a poradenské centrá na Česko – Slovenskej úrovni, niečo ako „Medzinárodný deň ICM“.

Dôležitým výstupom je dotazník, vďaka ktorému máme snahu zmapovať reálne potreby mladých ľudí, a až na základe ich potom meniť naše služby. Spoločne sme navrhli okruhy a témy, ktorým by sa dotazník mal venovať, to, čo je súčasťou našej práce a v čom sa potrebujeme posunúť. Výstupom je online dotazník, ktorý už v súčasnosti distribuujeme v online aj offline verzii. Výstupy z neho budú spracované a využité v ďalších aktivitách. Jeho doplnením budú krátke interview s mladými ľuďmi na rovnaké témy, ako sú v dotazníku.

Čo nás, ako sieť čaká najbližšie? Spoločná neformálna konferencia s názvom Využi šancu byť informovaný!, ktorá sa bude konať 17.10.2019 v Novej menze Žilinskej univerzity. A toto bola ďalšia dôležitá téma nášho stretnutia, pretože je to jedno z podujatí, ktoré pripravujeme spoločne, ako sieť organizácií, poskytujúcich informačné služby pre mládež. Okrem prezentácií a Trhoviska informácií bude cieľom podujatia opäť sa pýtať na potreby mladých ľudí a hľadať potenciál informačných služieb pre mladých. Hoci je dnešná doba pretechnizovaná a informácie sú dostupnejšie ako kedykoľvek predtým, neznamená to, že sú aj kvalitné a užitočné. Mladí ľudia nie sú naučení takéto informácie vyhľadávať a prijímať a často sa stávajú obeťou manipulácie, čo vedie následne k mnohým negatívnym javom.
Stretnutie na Remate prinieslo veľa odpovedí, ale aj ďalších otázok. Jednoznačne nás však opäť posunulo o niekoľko krokov dopredu. A dalo nám príležitosť neformálne diskutovať o témach, ktoré sa do mailov a oficiálnych podujatí nedostanú.

„Projekt ‘Moderné informačné a poradenské služby pre mladých’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

obrazok

Vyber si svoje Informačné centrum mladých