Aktuality

ECAS 2007 Sprievodca financovaním EÚ - Prístup k najväčším európskym donorom

Aktuality | Utorok, 05. Jún 2007

Trináste vydanie ECAS Sprievodcu financovaním EÚ pre mimovládne organizácie je revidovaným a aktualizovaným vydaním s dôležitými informáciami o novom financovaní počas rokov 2007-2013.

V sprievodcovi sú zahrnuté taktiež nové ustanovenia o externej pomoci a spolupráci, vrátane Európskej susedskej politiky a aj pomoc pre predprístup pre kandidátske krajiny a Západný Balkán. Sprievodca uľahčuje mimovládnym organizáciám nájsť si svoju vlastnú cestu v širokom spektre príležitostí ponúkaných EÚ, poskytuje rady, ako sa uchádzať o granty, webové odkazy na stránky s ďalšími informáciami a kontaktné údaje na zodpovedné osoby za jednotlivé programy.

Viac informácií nájdete na: http://www.ecas.org/Publications/2374/default.aspx?ID=601

Zdroj: http://www.eurodesk.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých