Aktuality

Európska komisia pomáha spotrebiteľom

Aktuality | Streda, 07. Február 2007

Moderný svet často predstavuje pre bežného spotrebiteľa neprebádaný labyrint práv, povinností, záruk a podmienok. Preto Európska komisia podporila vytvorenie internetovej stránky DOLCETA, ktorá predstavuje online vzdelávací nástroj spotrebiteľov.

Webová stránka dáva spotrebiteľom potrebné rady pre porovnanie produktov a služieb na trhu, rozhodovanie sa pri nákupoch a pre ochranu svojich práv spotrebiteľa.

Stránka sa zameriava na často kladené otázky a na najproblematickejšie situácie, v ktorých sa spotrebitelia ocitajú v ich každodennom živote. Odpovede na tieto otázky sú právneho a praktického charakteru.

Pre lepšie pochopenie poskytovaných informácií je teoretický výklad kombinovaný s praktickými cvičeniami a príkladmi.

Stránka ponúka tiež odkazy na iné stránky, ktoré by mohli byť dôležité pre tých, ktorí by si chceli prehĺbiť vedomosti v konkrétnych témach alebo pre tých, ktorí sa ocitli v konkrétnej situácii.

Stránka môže byť použitá ako pedagogický nástroj pre trénerov a učiteľov. Viac informácií nájdete na odkaze “Tréningový manuál”.

Stránky DOLCETA nájdete tu: http://www.dolceta.eu/slovensko/index.php

zdroj: http://www.europa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých