Aktuality

Európska komisia spustila novú schému štipendií mimo EÚ

Aktuality | Utorok, 12. December 2006

Európska komisia spustila nový program "Erasmus Mundus External Co-operation Window" , ktorý je otvorený pre susediace štáty EÚ: Rusko, Strednú Áziu a Irán, Irak a Jemen. Prvé predkladacie kolo sa uskutoční pred koncom roka 2006 a v rámci tohto kola bude možné udeliť celkovo 1300 štipendií, z ktorých 110 bude určených Iránu, Iraku a Jemenu.

Štipendiá by mali uľahčiť mobilitu vysokoškolákov, absolventov univerzít, doktorandských a postdoktorandských študentov medzi týmito krajinami a EÚ, tak isto, ako aj výmenu akademických zamestnancov za účelom vyučovania, školiacich aktivít a výskumu. So začiatkom v akademickom roku 2007-2008, dĺžka trvania štipendií sa môže líšiť od 3 mesiacov do 3 rokov. Základom tejto schémy je rôznorodé spoločenstvo univerzít EÚ a tretích krajín propagujúce trvalé vzťahy inštitúcií.

Program “Erasmus Mundus External Cooperation Window” vyplýva z iniciatívy EuropAid Cooperation Office, ktorá bude realizovaná komplementárne a v spolupráci s programom Erasmus Mundus.

Ďalšie informácie, vrátane najčastejšie kladených otázok získate na:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/extcoop/call/index.htm

Vyber si svoje Informačné centrum mladých